„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Baigęs architektūros studijas, verslą įkūrė Šilalėje

Donatas Šarauskas šilališkiams ir visiems besido­mintiems labiau žinomas kaip įmonės „Kvantuma“ vadovas. Jauną vyrą į mūsų miestą at­vedė verslo už­ma­nymas. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.41

Kovai prieš afrikinį kiaulių marą

Nemažėjant afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejų, Ši­­lalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai bei pagal VMVT suteiktus įga­lio­jimus dirbantys veterinarijos gydytojai dėl bio­lo­ginio saugumo rei­­­kalavimų įgyven­dinimo pa­­tik­rino daugiau nei 90 proc. visų re­­gist­­ruotų kiauli­ninkystės ūkių. Egidijus JAKŠTAS Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Prekiauji turguje – gali gauti paramą

Gamintojai, norintys konkurencingomis kainomis realizuoti savo produkciją, ir vartotojai, ieškantys šviežių, kokybiškų maisto produktų, – tai du segmentai, kuriuos sujungia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sri­tis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Žemės ūkio ministerijos inform. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.37

Pasėlių deklaravimas: vėluoti nenaudinga

Užsiimantiems žemės ūkio veikla pasėlių deklara­vimas yra viena iš galimybių padidinti savo pajamas, nes už kiekvieną hektarą numatyta atitinkama išmoka. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos iki birželio 4 d. Todėl Že­mės ūkio ministerija ragina paskubėti, nes vėluoti – tiesiog nenaudinga. Žemės ūkio ministerijos inform. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.37

Ministro vizitas – gera proga valdžiai pasigirti

Balandžio pabaigoje Šilalėje lankėsi ir į didžiausias įmones kartu su rajono vadovais užsuko ūkio minist­ras Virginijus Sinkevičius. Galimybę išsakyti jam sa­vo mintis turėjo ir į savivaldybę pakviesti vers­li­nin­kai. Nors pokalbis į audringą diskusiją neišaugo, ši­lališkių išdėstytos problemos verčia sunerimti: pasirodo, vis daugiau įmonių rajono gyventojai registruoja didžiuosiuose miestuose. Ir dažniausiai vien dėl to, kad pranyktų iš tikrintojų akiračio. Daiva BARTKIENĖ…

Ūkininkai raginami sudaryti žemės valdymo sutartis

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, jog, įsibėgė­jus pasėlių deklaravimui, vis dažniau susiduriama su problema, kai valdos duomenys nesutampa su dek­la­ruo­jamų plotų duomenimis. Žodinės žemės nuomos sutartys yra plačiai paplitusi praktika, tačiau ūkininkas visuomet rizikuoja. Todėl ministerija ragina visus suda­ry­ti rašytines nuomos ar panaudos sutartis. Taip su­ma­žės rizika, kad žemės savininkas gali bet kada nutraukti žodinę sutartį. Šiandien virš 50 tūkstančių…

Apie bitininkę, kuri vienodai gerbia ir bitę, ir žmogų

„Ir aš taip galvojau: pavaikščiosiu po pievą tarp avilių, medaus išsiimsiu, pati pavalgysiu, kitam par­duosiu... Bet iš tiesų šis darbas nėra toks lengvas, kaip daugeliui gali atrodyti“, – juokėsi vydmantiškė (Kretingos r.) Violeta Šedienė. Audronė GRIEŽIENĖ Dariaus ŠYPALIO nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.32

Vieno mygtuko paspaudimas atnešė dovanų

Prieš pat Velykas net trys šilališkiai, besinaudojantys UAB „Šilalės būs­tas“ savitarna ir mobiliąja programėle „eBūstas“, laimėjo vertingų prizų. Jurgita ŠAPĖNAITĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.27

Pasėlių deklaravimo naujovės

Artėja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – jis šiemet vyks nuo balandžio 16 d. iki birže­lio 4 d. Pavėlavusieji deklaravimo paraiškas dar galės pateikti iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pa­vėluotą dar­bo dieną išmoka bus mažinama 1 proc. Šių metų kovo 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu bu­vo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir ki­tus plotus bei…

„Juodasis serbentas“ pradžiugino Laukuvą

„Pagaliau ir mes turime savo kavinę. Labai ma­lonu, kad laukuviškiai grįžta atgal į Laukuvą“, – per „Juo­dojo serbento“ atidarymo iškilmes praėjusį ket­vir­tadienį džiaugėsi Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas. „Aš irgi džiaugiuosi, kad žmonės iš Šilalės pareina į Laukuvą“, – sakė kavinės pašventinti atėjęs Laukuvos klebonas kun. Virgilijus Pocius. Antanas KATAUSKIS AUTORIAUS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.26
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą