„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Parama ūkininkams mažėja: kaimas neteko 2 mln. eurų

Kasmet daugėjant kaimui remti skirtų Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto priemonių, finansinė jų išraiška mažėja. Šilalės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus darbuotojų skaičiavimu, pernai mūsų rajono ūkininkai turėjo gauti net 2 mln. eurų mažiau nei ankstesniais metais. Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Olendra teigia, jog ūkininkams skiriama parama menksta dėl mažėjančio pieninių galvijų skaičiaus. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite…

Miesto centre duris atvėrė nauja siuvykla

Pavasario pradžioje startavo Daivos Lukminienės verslas Šilalėje. Moteris siuvėja dirba visą gyvenimą, o pirmosios jos klientės atsivijo meistrę iš Rietavo. Stilingai įrengtą siuvyklą puošia ir įeinančius pasitinka vieno žymiausių mados ir įvaizdžio korifėjų ištartų frazių: „Mada ateina ir praeina, o stilius yra amžinas“ (Yves‘as Saint Laurent‘as). Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.21

Kokybiškas pašaras – sveika ir produktyvi banda

ŽŪK „Šilalės Agro“ tesi pažadą rengti seminarus rajono ūkininkams. Kaip teigė vienas iš šio kooperatyvo dalininkų Egidijus Gečas, sėkmingą ūkininkavimą lemia praktinė patirtis ir žinios. „Šilalės Agro“ kvietimu aktualiomis gyvulių, daugiausiai dėmesio skiriant karvėms, šėrimo bei pašarų gamybos temomis seminarą vedė UAB „Baltic Agro“ produktų grupės vadovas Saulius Kontrimavičius ir šios įmonės agronomas Henrikas Selezniovas. Aldona BIELICIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr.…

Ūkininkai sukilo prieš dirvožemio tyrėjus

Pernai įsigaliojęs didelių gamtinių ir specifinių kliūčių turinčių vietovių žemėlapis dviejų mūsų rajono seniūnijų ūkininkus paliko be išmokų. Kaltinėniškiai apie šią problemą pradėjo kalbėti maždaug prieš pusantrų metų, praėjusį rudenį sukruto ir Tenenių seniūnijos ūkininkai. Kas nutiko ir kaip nederlingos žemės tapo našiomis, atsakymo ūkininkai ieškojo praėjusį ketvirtadienį, į Tenenius pasikvietę Valstybės žemės fondo ir Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojus. Daiva…

„Medaus magija“ Berlyne užkariauja pasaulį

Nuo sausio 17 d. Berlyne vykstanti 84-oji tarptautinė žemės ūkio, maisto produktų ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė 2019“ yra viena populiariausių pa­rodų Europoje ir kasmet sulaukia milžiniško ne tik lankytojų, bet ir žiniasklaidos dėmesio. Į ją akredituojama daugiau kaip 4 tūkst. žurnalistų iš 65 šalių. Šiemet Berlyne apsilankė ir „Šilalės artojo“ korespondentė. Tarp maždaug 1,7 tūkst. dalyvių iš viso pasaulio,…

Mūsų rajone vyrauja smulkūs mišrūs ūkiai

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją že­mės ūkio politiką, atliekama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė analizė. Tai daroma, analizuojant Ūkių apskaitos duo­menų tinklo (ŪADT) duomenis. Juos renka bei analizuoja ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tar­nybos (LŽŪKT) Šilalės biuras. Jurgita ŠAPĖNAITĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.3

Agronomai apibendrino darbus

Metams baigiantis, įstai­gos, organizacijos, bend­ruo­me­nės stengė­si susi­burti ir aptarti nu­veik­tus darbus, pa­sidžiaugti pa­sie­kimais, paanalizuo­ti ne­sėkmes. Tokį susibūrimą su­­rengė rajono ag­ro­no­mai – Šilalės agronomų są­jun­ga pakvietė kolegas į kon­ferenciją. Jos metu bu­vo pasveikinti jubiliejų šie­­met atšventę sukaktuvi­ninkai, įteiktos padėkos labiau­siai nu­si­pelniusiems, išklau­sy­ta išsami paskaita apie dir­­vo­že­mio derlingumo iš­saugojimą, aptarti kiti klau­simai. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.97

Įkurtuves surengė ūkininkų kooperatyvas

Ūkiškai gyvenančių žmonių bendruomenei gražią šventę su­rengė kooperatyvas „Šilalės Agro“, miesto pakraštyje atidaręs modernią žemės ūkio prekių parduotuvę. Kooperatyvo steigėjai – trijų stambiausių rajono ūkių savininkai Antanas Dambrauskas, Algirdas Taroza ir Egidijus Gečas – žadėjo pasistengti, kad ir ūkininkai, ir miestiečiai, turintys bent lopinėlį žemės ar sodą, čia rastų visų jiems reikalingų priemonių. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite…

Ūkininkai susirinko į tradicinę šventę

Prieš savaitę rajono ūkinin­kai, atidėję kasdie­nius darbus, apžvelgti, kas pa­­da­ryta, pasidžiaug­ti pasiekimais susirinko į Lietuvos ūki­ninkų są­jun­gos ra­jo­no skyriaus bei VšĮ Lie­tu­vos konsul­tavimo tarnybos Ši­lalės biuro or­ga­­nizuojamą kas­metinį rezultatų ap­tarimą. Šven­­tę vedė profe­sionali renginių vedėja Donal­da Meiželytė. Aldona BIELICIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.95

Pagerbtos geriausios verslo įmonės

Gruodžio 8-ąją Šilalės rajono verslininkai rinkosi į tradicinę konferenciją „Šilalės verslas 2018“. Jos metu trumpai apžvelgta Šilalės rajono savivaldybės veikla bei ateities darbai, pristatytas Lietuvos kariuomenės brigados generolo Motiejaus Pečiulionio arti­le­rijos bataliono miestelis Pajūryje, įteikti apdovanojimai labiausiai pasižymėju­sioms Šilalės rajono įmonėms. Rūta JANAVIČIŪTĖ Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.94

Atidaryta nauja stotis ir prekybos centras

UAB „Norfos mažmena“ Šilalėje pastatė naują prekybos centrą ir autobusų stotį. Abi šios viename pastate veiksiančios įmonės oficialiai duris atvėrė gruodžio 4 d. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.93

Ateities pieno ūkio be robotų neįsivaizduoja

Baciškės kaimo ūkininkui Gediminui Vėlavičiui dar nė­ra nė 30-ies, o jis jau valdo apie 100 hektarų žemės, laiko 50 melžiamų karvių ir dar tiek pat veislinių telyčaičių bei prieauglio. Ir yra vienos moderniausių rajone fermų savininkas. Aldona BIELICIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.91
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą