„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaip gali pritrūkti pinigų?

Aukštuomenės kronika gavo patarimo maldaujantį laišką: „Rašau į Aukštuomenės kroniką, nes jūs žinote atsakymus į visus žmonių klausimus. Reikia skubaus patarimo, nes mudu su žmona prispaudė bėda. Kiekvienais me­tais mes su savo brangiąja pasiryžtame at­si­kra­tyti skolų, kad po Nau­jųjų galėtume su­taupyti nau­jiems batams ir kelnėms, bet metų gale paaiškėja, jog įklimpome dar labiau. Šiemet ėmė­mės radika­lių priemo- nių. Tau­­pėme, kaip…

Jeigu valdytų Alius

Aukštuomenės kronika gavo išmintingą pasiūlymą: girdi, Alius, sąžiningas ir doras žmogus, vietoje to, kad rašinėtų apie tai, kuo užsiima ir kokios veiklos prisigalvoja mūsų valdžios vyrai ir moterys, eitų pats val­dyti Lietuvą. „Dabar jis šaiposi iš to ir ano, o tada mes pasijuoktume, bent gyventi linksmiau būtų!“– rašo Aliaus gerbėjas. Alius tokį vertingą pasiūlymą svarstė ilgai, kruopščiai ir atsakingai. O…

Miške padėti tūkstančiai miške ir liks?

Lietuvoje nebeliko vagių. Tokią išvadą padarė mūsų bi­­čiulis Alius, paklydęs Tenenių girininkijos miškuose ir Libartų kaime radęs dešimt tūkstančių eurų. Tie at­rodė visai kaip medkirtė „Hitachi ZX135US-3“, tik be galvos. Ge­rai apžiūrėjęs, Alius suprato, kad tai tikrai ta pati ap­degusi medkirtė, kurią Rietavo urėdija aukcione parduo­da už dešimt tūkstančių eurų! Aukciono skelbimuose rašoma, kokiomis dienomis ir valandomis ga­lima apžiūrėti parduodamą…

Eisim, broleliai, žvejot, žvejot

Susitinka mano bendravardis Alius anądien svar­biausią Šilalės Joną – šis visas toks švytintis, įraudęs nuo žvarbaus rudens vėjo. Sako, neturiu kada su tavimi leistis į diskusijas, skubu investuoti – Paršežeris nuo žuvų dūsta, reikia skubiai karosus išgaudyti ir lydekų prileisti. Alius ŠAKINIS Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.78. 

Kas tai galėjo būti?

Į aukštuomenės kroniką atbėgo vienas pavyzdingas pilietis ir susijaudinęs rėžė šitokią kalbą: - Praėjusį ketvirtadienį Šilalės sveiko proto piliečiai labai išsigandome. Į savivaldy­bės kiemą nulėkė kaltinė­niškių ir upyniškių gaisrinės, pasigirdo jų ūkavimas. Sustin­gome iš baimės: negi kažkas tikrai užsidegė? Kur rajono elitas tarnaus žmonėms, jeigu neliks rūmų? Kur jie vykdys rinkimų pažadus, jei neliks tribūnų? O dar kaimynė, parlėkusi iš…

Meilės ženklai

„Ar jūs mylit Šilalę?“ - paskambinęs telefonu, aukš­tuomenės kronikos paklausė vienas pilietis. Mūsų bi­čiulis Alius Šakinis, kuris visada greitai randa atsakymą, šį sykį sutriko, užsimaukšlino ant galvos kepurę ir išėjo pasidairyti į gatvę. Mylėti jam ar nemylėti? Alius ŠAKINIS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.73.

O ką patys pasiūlysit?

Aukštuomenės kronika ga­vo griežtą, bet teisingą valdžios patrioto laišką: - Aš vis paskaitau, ką rašinėjate, bet niekada nieko gero nerandu. Vis kri­tika, išsidirbinė­jimai, pasišaipymai iš gerbia­mų rajono vadovų ir nieko konstruktyvaus. Jeigu jums nepatinka rajono valdžios sprendimai, tai pasiūlykite ką nors geresnio. Kodėl nieko nesiūlote? Todėl, kad neturite ko! Tikra tiesa, kad nieko dar ne­siūlėme. Ta­čiau netiesa, jog ne­turime ko.…

Kelionė į viršūnes – ilga ir sunki

Į kroniką kreipėsi nuolatinis ir ištikimas jos skaitytojas Vacys. Jis labai nusiminęs, kad niekaip negali įsilieti į valdžios ir kitokios mūsų aukštuomenės gretas. Nors, pasak jo paties, visaip stengiasi su ja eiti koja kojon: visada viskam pritaria, stebi rinkimus, nė sykio apie ją net pagalvojęs blogai nėra, ne tik kad pasakęs. Ir kitiems to neleidžia. „Gerbiamoji aukštuomenės kronika! - parašė…

Šilalės ateičiai - smėlio pilis

Jau turime kelias žiedines sankryžas, baseiną ir trium­fo arką. Tiesa, kol per Balsius remontuoja kelią, dar turime ir šviesoforą. Ir kai atrodė, jog betrūksta tik tilto išilgai tvenkinio, netikėtai kone miesto centre atsirado smėlio pilis. Žmonės ėjo jos žiūrėti, džiaugėsi ir fotografavosi. O kai jau visi išreiškė susižavėjimą, tai Aukštuomenės kronika irgi nusprendė pasisakyti ir perteikti kitą visuomenės nuomonę šiuo…

Visa valdžia – ant dviejų moterų pečių!

Vos antradienį paskelbėme, kad savivaldybėje nėra nei mero, nei vicemero, trečiadienį išgaravo ir admi­nistracijos direktorius! Merui - atostogos Kijeve, vicemerui - laikinas nedarbingumas, administracijos direktorius su delegacija išbildėjo į Stavenhageno (Vokietija) miesto šventę. Aukštuomenės kronikos skaitytojai jau žino, kad valdžių valdžią savaitės pradžioje siūlėsi perimti Alius Šakinis. Dabar, kai išvyko ir direktorius, jis galėtų perimti ir administracijos vadžias – baugu,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą