Laimė būti kartu, kai gera dviese...

Graži sukaktis pasibeldė į Stefos ir Antano Ežerskių namus – jie švenčia Deimantines vestu­ves. Šešiasdešimt metų atiduota vienas kitam, šeimai, namams, tad ir šiandien galima justi, jog pagarba, meilė, atsidavimas ne tik niekur nedingo, bet su metais tapo tik stipresni, nes buvo branginami bei puoselėjami. Antanas pasakoja gimęs ir užaugęs Šeručių kaime. Savo gimtinėje gyvena ir dabar, tačiau, anot Antano,…

Pagerbs mūsų kraštietį generolą

Vyčio paramos fondas pradeda rinkti lėšas generolo Prano Liatuko įamžinimui – Vilniaus savivaldybė ant Lukiškių kalėjimo pastato sienos leido įrengti atminimo lentą šiame kalėjime 1945 m. nužudytam Lietuvos kariuomenės vadui. Bermonto gaujų nugalėtojui P. Liatukui atminti ketinama įrengti metalinę atminimo lentą su nuotrauka ir užrašu. Tačiau finansavimo jos pagaminimui bei įrengimui prašoma iš visuomenės. Fondo vicepirmininko Viliaus Kavaliausko skaičiavimais, tai…

Kad išsaugotume istoriją

„Šilalės artojuje“ pasirodžius publi­kacijai „Pamiršo svarbiausią valstybingumo simbolį“ (kovo 8 d., Nr. 18), kur svarstoma, jog, „atrodo, prieš 100 metų žmonės bu­vo la­biau patriotiški ir labiau rūpinosi valstybingumo įtvir­tinimu nei dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje“, su­laukėme ne­abe­jingų skaitytojų reakcijos. Publikaciją inicijavo kvėdarniš­kiai, kreipęsi į redakciją dėl visiškai pamiršto, apleisto ir nyks­tančio pamink­lo Vytautui Di­džiajam Kvė­dar­nos miestelio cent­re, pastatyto prieš 94-erius metus. Pasak…

Drąsus Lietuvos sprendimas

Tai buvo iš tiesų drąsu: beveik 100 kartų gyventojų skai­čiumi, jau nekalbant apie plotą, didesnei Sovietų sąjungai buvo mestas iššūkis. Kaip jūs drįstate, mes jus, liliputus, gi sumaigysime! Įveikėme fašizmą, sulaužysime ir lietu­viškuosius nacionalistus! – šaukė iš M. Gorbačiovo Krem­liaus. Bet istorinis vėlyvas Kovo 11-osios vakaras vis dėl­to atėjo... Po Panoramos, kur tradiciškai skaičiau dienos komentarą, su lengvu nerimu laukiau…

Istorija išgelbėta neabejingų žmonių dėka

Pernai Laukuva skambėjo plačiau nei įprastai – stengtasi kuo skubiau išgelbėti namą, kuriame kažkada gy­veno Šilalės garbės pilietė, tremtinė, gydytoja, disidentė, rašytoja Dalia Grinkevičiūtė. Jos idėjinė bendražygė, mokytoja Aldona Šulskytė taip pat rinko duomenis, ano meto atsiminimus. Žydrūnė MILAŠĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 6

Ko išmokome Sausio 13–ąją?

Sausio 13-ąją žmonės prisimena ir širdy nešioja vis kitaip. Tai reiškia, kad kiekvienas šią datą suvokia kaip asmeninį lūžį, nes jis palietė jų gy­venimo būdą, vaikų ir valstybės – mūsų Tėvynės – ateitį. Žinau, skam­būs tekstai čia netinka, bet laikotarpis nuo Kovo 11-osios iki Sausio 13-osios tarsi apvalė Lietuvą, prafiltravo, išgrynino, kas Tėvynę myli arba bent yra jai lojalus, o…

Vestuvių sukaktis: ištikimybė duotai priesaikai

Regina Zakarauskienė didelio namo prieškambaryje pasitinka nors truputį palinkusi, tačiau besišypsanti, žvalių akių, o garsiakalbė, sklindanti iš jos lūpų, rodo moterį esant didelę optimistę. Netgi labai. Turint omenyje jau vien tai, kad jos brangus žmogus kaustomas sunkios negalios. Regina sako, jog visiškai nieko neįtarė ir net nežinojo apie tokią ligą – demensiją, kuri jau bene prieš dešimtmetį diagnozuota jos sutuoktiniui…

In memoriam: Albinas Kentra – žemietis, vilties kultūros puoselėtojas

Artėjant 2023 /2024 metų virsmui netekome Šilalės garbės piliečio A. Kentros. Jo pavardę, manau, žino beveik visi šilališkiai (išskyrus gal politika ar šalies įvykiais dar nesidominčius vaikus). Gerai žino jį ir visa Lietuva – aktyvų pastarųjų 35 metų Lietuvos tapsmo laisva šalimi įvykių dalyvį ir tų įvykių registratorių (dėl to dažnai jis įvardijamas Lietuvos metraštininku). Apie jį daug rašyta, pasakota…

IN MEMORIAM ALBINAS KENTRA: „Turime saugoti savo žemę“

Eidamas 95-uosius mirė Laisvės kovų Šilalės krašte ir Pietų Žemaitijoje rezistentas, partizanas, Vakarų Lietuvos (Jūros) srities Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Šalnos tėvūnijos vado Rūtenio-Lukšto partizanų būrio vado Jono Kentros-Rūtenio jauniausias brolis, Vilniaus universiteto istorijos ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio vaizdo metraštininkas, pedagogas, visuomenininkas, Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiaus kavalierius, Laisvės premijos laureatas, Šilalės garbės pilietis Albinas Kentra. A. Kentra gimė…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą