Tegul skamba žemaitiškos kanklės...

Pagal Šilalės savivaldybėje patvirtintą „Etninės kul­tūros plėtros programos“ laimėtą projektą „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ bei remiant Šilalės meno mo­kyk­lai ir Kultūros centrui, birželio 20–24 d. septynios Ši­­­la­lės meno mokyklos Laukuvos skyriaus ir keturios Kul­­tūros centro kanklininkės dalyvavo kūrybinėje poilsio stovykloje „Lai skamba žemaitiškos kanklės“ Balsiuose (Akmenės rajone). Merginas lydėjo jų vadovės Jolanta Bučnienė ir Jolanta Kažukauskienė. Pagrindinis stovyklos tikslas –…

Prasmingi susitikimai

Birželio 21-ąją Veiviržo slėnyje vyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) meninės raiškos ir kū­rybos festivalis „Skambėk, brangi Tėvyne!“, kuriame susitiko šokėjai, daini­ninkai, sporto aistruoliai ir meno kū­rėjai iš Klai­pėdos, Panevėžio, Kelmės, Mažeikių, Pak­­ruojo, Plungės, Veiviržėnų, Radviliškio bei Tel­šių re­giono. Festivalyje dalyvavo ir LASS Ši­lalės filialo ats­­tovai. Dainininkui, „Bijotaičių“ ka­pelos solistui Karoliui Kaminskui teko garbė atidaryti festivalį, taip pat jame…

Tėvas ir sūnus

Už pievų ir miškų, kur aplink nei šuns lojimo ne­girdėti, tik vėjas siaučia, lenk­damas medžius prie žemės, stovi sena troba suskilusiomis sienomis, akmeniniais drėgnais, žaliomis samanomis ap­ker­pė­jusiais pamatais. Šiau­dinis stogas papilkėjęs nuo liūčių, o virš jo – kaminas, apgraužtas žiemos vėjų ir vasaros karščių. Ta trobelė mažučiais, sukrypusiais lan­gučiais, per kuriuos vos ne vos prasibrauna sau­lė, apšviesdama ba­sų kojų sutryptą…

Žvejų varžybos Varniuose

Perkūno oželis saulėtą sekmadienį virš Debesnų pelkės skraidė, kuomet varžybų dalyviai į Varnelę meškeres merkė. Paukštis kilo į viršų, leidosi ir skleidė tuo metu į mekenimą panašų garsą. Gal taip sveikino žvejus, į Varnius ta proga atvykusius? Balandžio 15 d. čia antrą kartą buvo surengtos „Plūdinės meškerės varžybos“. Vietinio žvejų ratelio „Lūkstas“ narys Linas Rubavičius į varžybas pakvietė meškeriotojus iš…

Kas „gaudo“ renovacijos naudą?

Neseniai „Šilalės artojuje“ perskaičiau straipsnį „Re­­no­vacijos naudą atspindi skaičiai sąskaitose.“ Ka­dangi gyvenu Dionizo Poškos g. 14-ame daugiabuty­je, o būtent šis namas straipsnyje minimas ne kartą, pa­nūdau pasidalinti su skaitytojais savo įžvalgomis. Regina ČEIDIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.10

Baudžiami pėstieji bando susitarti

Šilalės rajono policijos parei­gū­nai kartu su kolegomis visoje šalyje vykdė akciją „Kiek­vienas yra pėsčiasis“. Vos per kelias valandas nus­tatyti 9 atvejai, kai pėstieji kirto gatvę ne pėsčiųjų perėjoje, į pareigūnų akiratį pateko 3 žmonės, tamsiuo­ju paros metu vaikščioję, neturėdami jokių šviesą atspindinčių elementų, o vienas dviratininkas ryžosi į gatves „išvin­guriuoti“ neblaivus. Morta MIKUTYTĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.8

Šilalėje atidaryta pirmoji lauko treniruoklių aikštelė

Šalia miesto tvenkinio esančiame Bendruomenių parke atidaryta pirmoji ir kol kas vie­nintelė lauko treniruoklių aikštelė Šilalėje. Šį sporto kompleksą vaizdingos gamtos apsuptyje įrengti padėjo „Maxima LT“ projektas „Mes – bendruomenė“, prisidėjo Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės miesto seniūnija. Rima NORVILIENĖ Šilalės rajono savivaldybės mero patarėja ir projekto koordinatorė Rūtos JANAVIČIŪTĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6

Naujųjų uždavinys – nesėdėti rankų sudėjus

Pirmuosius žingsnius skaičiuojantys naujieji metai žadina geresnio gyvenimo viltį, daugelis patys sau iš­sikeliame tikslų, prisiimame iššūkių. Nemenki iš­bandymai šiemet teks ir rajono valdžiai, įžengusiai į paskutiniuosius kadencijos metus. Pirmajame šių metų „Šilalės artojo“ numeryje klau­siame ūkininkų, verslininkų, politikų, kultūros dar­buo­tojų, aktyvių jaunųjų šilališkių, ko jie tikisi iš 2018-ųjų ir ką galima padaryti, kad visų mūsų gyve­nimas, pa­sitinkant valstybės šimtmetį, taptų…

Išmokti branginti ir pasitikėti – toks yra Kalėdų kelias

Prieš didžiąsias metų šventes kaip iš gausybės rago pasipila paramos akcijos, prašoma aukoti vaikams, ligoniams, seneliams, beglobiams gyvūnams... Tačiau paramos renginiai suminkština ne visų širdis. Sakoma, kad daugiausiai aukoja tie, kurie turi mažiausiai, o kiti tik piktinasi, jog ir be akcijų randa kam padėti. Ramina save, kad, išvalę spintas ir atidavę senus drabužius, kažką jau parėmė, kad jiems taip pat…

Patriotiškiausiame rajone – sovietiniai gatvių pavadinimai

Nors po nepriklausomybės atgavimo praėjo daugiau nei ketvirtis amžiaus, viešojoje erdvėje nuolat kyla diskusijų dėl gatvių ar mokyklų pavadinimų, mies­tų aikštėse tebestovinčių paminklų, skirtų ko­mu­nistinei ideologijai ar sovietmečio veikėjams. Vi­sai neseniai ši tema vėl buvo atgaivinta – Seimo na­riai konservatoriai Audronis Ažubalis ir Laurynas Kas­čiūnas įregistravo įstatymo projektą, siūlydami iš­valyti viešąsias erdves nuo ideologijų likučių. Priėmus įstatymą, objektai, kurių pavadinimas…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą