„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Rinkiminiai viražai ir razinos

Praėjusi savaitė lyg ir niekuo neypatinga. Na, vienai dienai sugrįžo žiema, vėsus vėjuotas pavasaris niekur nesitraukia, atpalaiduojamos karantino vadelės, vis dažniau girdisi rinkiminiai barniai, o susisiekimo ministras vėl užlipo ant to paties grėblio... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Ko iš koronaviruso pasimokyti besirenkantiems studijas?

Abiturientai nerimauja, kad dėl nuotoliniu būdu vykstančių pamokų nepavyks tinkamai pasiruošti egzami­nams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo mo­kymosi spragų nedangstyti pandemija, nes ruoštis egzaminams reikėjo pradėti dar prieš kelerius metus. Bran­dos egzaminų sesija šiemet perkelta į birželio pabai­gą, pirmąjį priėmimo į aukštąsias mokyklas etapą pla­nuo­jama baigti iki rugpjūčio 18 d., o nauji mokslo me­tai prasidėtų rugsėjo viduryje. Marija VYŠNIAUSKAITĖ…

Kai pergalė prilygsta agresijai...

Beveik metus įvairiuose Suvalkijos kaimuose nuo mo­bilizacijos į sovietinę kariuomenę slapstęsis, mano tėvas, statęs ir įrenginėjęs namus, buvo sučiuptas, kai grįžo pasikeisti drabužių. Iki karo pabaigos buvo likę keletas savaičių, bet jo kanonada Europoje dar ilgai netilo. Su kitais miestelio vyrais tėvas buvo išgabentas į Vengriją kariuomenės užnugaryje vežimu gabenti maisto produktus. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.37

Danajai iš Vyriausybės

Grupė Seimo narių konservatorių parengė Atmintinų dienų įstatymo pataisą, kad gruodžio 5-oji būtų minima kaip Padėkos savanoriams diena. Kodėl jos negalime minėti siaučiant pandemijai, jau šiandien, kai skaitytojas paims į rankas šį laikraštį? Trys pataisos iniciatoriai aiškina, kad JTO Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą, dar vadinama Savanorystės diena, būtent tądien minima dar nuo 1985 m. Iš tiesų,…

Praeities šešėliai

Šįkart nukreipkime dėmesį nuo koronaviruso – atrodo, jis pats, tarsi tai supratęs, pamažu jau traukiasi į tamsų pašalį. Pakalbėkime apie vieną datą, su kurios „herojumi“ dažnas išaugo, nešė jo ideologijos vėliavą ir dirbo ja grįsto režimo naudai. Praėjusį trečiadienį, balandžio 22-ąją, kai kas vis dar pažymėjo Rusijos bolševikų vado Vladimiro Iljičiaus Ul­ja­novo (Lenino) 150-ąsias gimimo metines. Rusijoje šį jubiliejų atšventė…

Pavasario linksmybės ne pagal Donelaitį...

Pavasaris įsibėgėja. Ir nors lyg koks stabdis korona­virusas gadina nuotaiką, kelia įtampą ir ragina mus ne­atsipalaiduoti, tokia jau žmogaus prigimtis: veržtis į švie­są, dirbti įprastus darbus, kurti ir užkrėsti kitus sa­vo optimizmu. Štai todėl nuvažiavęs į kaimą neatsistebi: ten žmonės šviesesni, giedresniais veidais, tarsi tas juodas viruso debesis tvyrotų kažkur toli toli... Ar metas atsipalaiduoti? Tai, kad Vyriausybė atleido karantino…

Šviesos ir prisikėlimo metas

Atėjo šventas metas – šv. Velykų laukimas. Nereikia būti uoliam tikinčiajamm, kad prisimintumei: grįžta tė­vai Verbų sekmadienio rytą iš bažnyčios, išverčia mus mažiukus iš lovų ir sušeria kadaginėmis šakelėmis, tardami „Verba muša, ne aš mušu, už nedėlios bus Velykos!“ Tada ir mes lyg pašventinti. Šokam visi tarsi įgelti, bet linksma, juokas, pakilu... Nepamenu, ar kada nors neturėjome Verbų puokštelės –…

Virusas politikų galvose

Nepaisant nerimo dėl koronaviruso, jau pradėjome galvoti, kada sėsime, kada sodinsime, kur ir kaip įsigysime sėklų, daigų, kokia darže bus sėjomaina, ar ne laikas ruošti žemę šiltnamyje... Mintys nelengvos, nes mūsų planus kaip reikiant jaukia nelemtas virusas, kone visą tautą nubloškęs į izoliaciją. Bet šiame pasipriešinimo infekcijai fronte nerimsta ir politinės batalijos. Kaipgi kitaip: juk tokia žmogiškoji prigimtis – pulti…

Ko vertos pranašystės?

Mažytis „corona“ virusas verčia visą pasaulio vežimą. Tūnojęs už savo silpnesnio broliuko gripo nugaros, jis staiga ištiesė savo čiuptuvus. Mokslininkai tvirtina, kad tokios pandemijos kyla kas 80–100 metų, kaip ir karai ar dideli globalūs konfliktai... „Corona“ yra bulgarų kalbos žodis, reiškiantis „globa“. Po­litine prasme Bulgarijoje šis žodis reiškė, jog šalis „globojama Rusijos“. Nežinia, ką turėjo galvoje garsioji bulgarų mistikė ir…

Virusas mus sutelkia ir suartina

Kai vienoje iš savo apžvalgų parašiau, jog žaibiško koronaviruso plitimo metu nereikia sėti panikos, vienas paskambinęs skaitytojas išbarė: kodėl skleidi nusiraminimo nuotaikas, juk pandemija gresia tautos išnykimu... Visokių žmonių yra. Vienas tiki Mikaldos pranašystėmis, kuriose buvo rašoma, kad, pamenu, dar 1980 m. turėjo ateiti pasaulio pabaiga, kitas nusiteikęs filosofiškai, jog mes visi laikini šioje Žemėje, trečias gi panyra į aklą…

Kaip pasitinkame savo šventę?

Seimo sprendimas nerengti Ko­vo 11-osios minėjimo uždarose Parlamento patalpose daug kam iškėlė klausimą, ar parlamentarai pernelyg neapsidraudžia vien dėl patariamosios sveikatos apsaugos ministro rekomendacijos atšaukti Nepriklausomybės atkūrimo akto 30-mečio minėjimą. Juo labiau, kad Seimo pavasario sesijos posėdžiai neatšaukiami... Portalas „Delfi“ atliko tyrimą, kurio metu išsiaiškino, kad sprendimas at­šaukti šį svarbų renginį priimtas Sei­mo valdybos posėdyje, kurio... nebuvo, o dokumentas patvirtintas…

Valstybė yra sutarimas

Net ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmo žingsnio. Prieš 30 metų kartu su atkurtos nepriklausomos valstybės istorija kiekvienas pradėjome rašyti savo istoriją. Laikas labai iškalbingai parodė, ko buvo verti kiekvieno mūsų planai ir sprendimai. Bet nenuginčijama, kad per 30 metų pasiekta pažanga yra gyvas įrodymas, jog žengtas teisingas žingsnis ir pasirinktas teisingas kelias. Vis labiau esu įsitikinęs, kad ir kokios…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą