Redakcija

Bankrutuoja „Mildos“ degalinių tinklas

Šilalėje neliks dar vienos stipria laikytos ir 26 metus veikusios įmonės – paaiškėjo, jog vasaros vidu­ryje pasigirdusi informacija, kad UAB „Milda“ susiduria su finansiniais sun­kumais, nėra laužta iš piršto. Dabar jau ofi­cialiai pranešama, jog praėjusią savaitę įmonei paskelbtas bank­rotas. Tokį sprendimą priėmė įmonės kreditoriai. Re­gistrų centro duomenimis, „Mil­dos“ akcijas valdo Vidas ir Ramunė Rimkai.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.88.

Seimo narė abejonių neišsklaidė

Šilalėje lankėsi Seimo Socialinių rei­kalų ir darbo komiteto narė Monika Navickienė. Sa­vivaldybėje surengtame susitikime bene daugiausiai dėmesio buvo skirta Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai. Pasak politikės, reformos yra reikalingos ir jų tikslai geri, tačiau kol kas neaiškios jų įgyvendinimo vizijos bei finansavimas.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.88.

Paramos skirstymo žemėlapyje Kaltinėnų neliko

Spalio pabaigoje Šilalėje lankęsis Seimo Kaimo rei­kalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas dau­giausiai priekaištų išgirdo dėl naujo nepalankių ūki­ninkauti vietovių žemėlapio, kurį planuojama taikyti jau nuo ateinančių metų. Nors paramos netektų tik vienintelės Kaltinėnų seniūnijos ūkininkai, daug prarastų visas rajonas – juk būtent šioje seniūnijoje labiausiai išvystyta gyvulininkystė, daugiausiai laikoma pieninių karvių. 

Daiva BALČAITYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.88.

Kompensacijų kreiptis gali tik dirbusių pensininkų artimieji

„Sodra“ atkreipia dėmesį, jog dirbusių pensininkų, ku­riems dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo ekonominės krizės metu (nuo 2010 m. sausio 1 d.) buvo sumažinta so­cialinio draudimo senatvės pensija ar valstybinė pen­sija, turto paveldėtojai turi teisę kreiptis į „Sodrą“ dėl su­mažintos šių pensijų dalies kompensavimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.

Krašto šviesuolių kapavietes rasti bus lengviau

Jau kuris laikas prie Kvėdarnos ir Kaltinėnų kapinių akį traukė stendai, kuriuose pateikiami iš­samūs se­nųjų kapinių planai su nurodytomis žymių asmenybių kapavietėmis. Visų šventųjų dienos išvakarėse tokios lentos at­sirado ir Šilalės bei Laukuvos ka­pinėse. Jos kvie­čia ne tik aplankyti kraštui nusipelniusių asmenų kapus, bet ir apžiūrėti senus, retus paminklus.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.

Viktorinoje pasirodėme geriausiai

Pagramančio regioninio parko direkcija jau šeštą kartą surengė viktoriną „Pažink Lietuvos saugomas teritorijas“, kuri skirta Tautinio kostiumo bei Piliakalnių metams. Viktorinoje dalyvavo Tauragės „Aušros“ progimnazijos, Tauragės rajono Žygaičių ir mūsų rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų, Obelyno bei Pajūralio pag­rindinių mokyklų komandos. Viktorinos tikslas – skatinti jaunimą pa­žinti Lie­tuvos saugomas teritorijas, domėtis savo krašto gamta ir kultūra, ugdyti moksleivių aplinkosauginį švietimą. 

Evelina KULIKAUSKAITĖ 

Obelyno pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.

Teisėja ragina netylėti

Idėjomis, kaip ir ką turėtume daryti, kad mūsų šalyje ir, be abejo, rajone būtų miela gyventi, su „Ši­lalės artojo“ skaitytojais jau dalijosi Šilalės garbės piliečiai – lakūnas Jurgis Kairys bei inžinierius Jonas Biržiškis. Šį kartą savo mintis išsakyti paprašėme Klai­pėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Audros Ežers­kės. Iš Kvėdarnos kilusi teisėja patikino, jog pas­taruoju metu ypač domisi smurto šeimoje sriti­mi.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.

Šilališkei – garbingas apdovanojimas už įkvepiantį pavyzdį

Šiemet jau 12-ą kartą Lietuvoje buvo surengti Šve­­dijos verslo apdovanojimai, kuriuos Švedijos amba­sada Lietuvoje ir „Business Sweden“ – Šve­dijos pre­kybos ir investicijų taryba įsteigė dar 2006 me­tais. Jais, pasak organizatorių, siekiama skatin­ti šių dviejų šalių bendradarbiavimą, pabrėžiant įsimintiniausius įmonių bei organizacijų veiklos rezultatus, artinti Lie­tuvos ir Švedijos verslo visuo­me­nes, pateikti tei­gia­mų verslumo bei darnios plėt­ros pa­vyzdžių.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

DELFI/Andriaus UFARTO nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.

 

Kietojo kuro kompensacijos – tik labiausiai skurstantiems?

Prasidėjus šildymo sezonui, daugelis suklusę laukė naujienų apie kuro kainas bei kompensacijas. Ir nors daugiau diskusijų kyla dėl centrinio šildymo, visgi ir žmonėms, šildantiems savo namus kietuoju kuru, rūpi, ar jam įsigyti gaus nors menkiausią paramą.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr. 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą