Redakcija

Nepavykusi šventė – tik moralinė skriauda?

Daugiau nei prieš metus kilęs skandalas, kuomet į Bal­sius pakviestas garsus komikas Raimundas Bingelis ant scenos pasirodė galimai neblaivus, nukeliavo iki pat Vilniaus rajono apylinkės teismo. Kreiptis į jį Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ atstovai bu­vo pri­versti po to, kai pasirodymo organizatoriai atsisakė grą­žinti už renginį sumokėtus pi­nigus ir vieno­je televizijos laidoje bendruomenės na­rius iš­va­dino kiau­lėmis. Deja, sumokėtų pinigų atgauti nepavyko.

Morta MIKUTYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.84.

Statistika pagerėjo. O gyvenimas?

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) jau sep­tintą kartą visuomenei pristatė Lietuvos sa­vi­val­dybių indeksą. Šiais metais didžiųjų savivaldybių ly­deris – Vilnius, mažųjų – Klaipėdos rajonas. Mūsų rajo­nas iki šiol nė karto nebuvo minimas tarp geriausiųjų. Tačiau šiemet paskelbti rezultatai rodo, kad, palyginus su anks­­tesniais metais, atsidūrėme neįtikėtinai aukštoje pozicijoje. Kas lėmė, jog iš 49-50 vietos 2016 m. 2017 m. Šilalės savivaldybė pakilo aukštyn ir užima 26-28 vietas, nors nepagausėjo nei investicijų, nei darbo vietų, o emigracija, palyginus su kitais rajonais, yra viena di­džiausių: iš Šilalės pernai į užsienį ar kitas šalies savivaldybes išvyko 2,1 proc. gyventojų, kai tuo tarpu kitų mažųjų savivaldybių vidurkis – 1,4 proc.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Jurgis Kairys: „Stiprybę man simbolizuoja Medvėgalis“

Garsiausias šalies lakū­nas, visame pasaulyje pri­pa­žintas akrobatinio skrai­dymo meistras, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas, pa­siekęs ne vieną pergalę spor­te, Ši­la­­lės garbės pilie­tis Jurgis Kai­rys pra­ė­jusią savaitę Varnių kapinėse, sto­­vė­damas prie pačių ar­ti­miausių sa­vo šeimos na­rių kapų kauburėlių, pri­si­mi­nė vaikystės namų langą ir tarsi iš naujo pažvelgė į tolumoje iškilusį Medvė­galį.

„Jis man visada buvo stip­rybės sim­bolis“, – „Šilalės artojui“ sakė visa­me pasaulyje žinomas kraštie­tis.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.84.

 

Kaip išvengti skaudžių nelaimių tamsiuoju paros metu

Tamsa vairuotojams yra pavojinga: tą pabrėžia ir inst­ruktoriai, ir draudikai, ir automobilių gamintojai. Rudenį sparčiai trumpėjančios dienos bei prastėjančios mete­o­rologinės sąlygos, kaip lietus ar šlapdriba, apsunkina matomumą, tad itin didelę įtaką eismo saugumui turi vairuotojų profesionalumas ir automobiliai – jų techninė būklė bei diegiamos technologijos, padedančios tamsoje ir lemiamu momentu netgi gelbėjančios gyvybes.

Rasa SKUNČIKIENĖ

„Modus Group“ komunikacijos vadovė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

 

Uždekime savo širdies žvakutes

Vėlinių išvakarėse būrys pajūriškių susirinko į ak­ciją „Uždek savo širdies žvakutę“, kuria pagerbėme Anapilin išėjusių Pajūrio kunigų Vytauto Sadausko ir  Vladislovo Abromavičiaus atminimą, pasimeldėme, pasidalijo­me prisiminimais apie jų nuveiktus darbus.

Kazimieras NAUSĖDA​

AUTORIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

 

Jaunieji maltiečiai susibūrė Kvėdarnoje

Dažnai galima išgirsti kalbas, jog šiuo­laikinis jaunimas gyvena uždarą gyve­ni­mą, yra savanaudiškas, negerbia auto­­ri­­tetų. Ta­čiau paskutinį spalio sa­vait­galį pra­ūžęs Ši­la­lės rajono jaunųjų mal­tiečių sąskrydis su­griovė šiuos stereotipus.

Rita VAINORYTĖ 

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos IVbg klasės mokinė 

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

 

Neatsakingumas brangiai kainuoja

Į redakciją užsukusi Ona Mickienė su kartu gyvenančiu anūku Algiu Mickumi iš Vabalų kaimo (Laukuvos sen.) parodė pluoštą nuotraukų. Jose – vaizdas, keliantis šiurpą: visą sodybą semia vanduo.

Aldona BIELICIENĖ

A. MICKAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

Ūkininkavimo strategas rūpesčių neišsklaidė

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų bei Ap­lin­kosaugos ir komunalinio ūkio komitetų nariai susitiko su Seimo Kai­mo reikalų komiteto pirmininku Andriejumi Stančiku. Į susitikimą buvo pakviesti seniūnai, žemės ūkio specialistai, bet ne ūkininkai – tų, kuriems labiausiai rūpi, kaip išgyventi, tebuvo vos keli. Apie vieno svarbiausių šalyje kaimo ir žemės ūkio politikos stratego vizitą savi­valdybė viešai kažkodėl neskelbė. Gali būti, jog bijojo kant­rybės netenkančių žemdirbių reakcijos.

Daiva BALČAITYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

 

Neformalusis ugdymas: ar visų vaikų galimybės vienodos?

Pagaliau suvokus, jog daugeliui tėvų yra tiesiog per brangu leisti vaikus į apmokamus būrelius, valstybė ėmėsi šią situaciją keisti – nuo 2015 m. savivaldybėms yra skiriamas papildomas finansavimas, padedantis su­mažinti mėnesinį mokestį. Pirmais metais šias išlaidas finansavo Europos Sąjungos fondai, o nuo 2017-ųjų pradžios lėšų tam skiriama iš valstybės biudžeto. Visgi mūsų rajone susidarė įdomus paradoksas: vaikų, lan­kančių valstybės iš dalies finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas, daugėja, tačiau pačių programų mažėja.

Morta MIKUTYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

Į baseiną – tik pavalgius!

Šilalės sporto mokykloje duris turėtų atverti nauja kavinė. Prekyba specializuotais plaukimo reikmenimis ir maitinimo verslu biudžetinei įstaigai leidusi užsiimti savivaldybės taryba nustatė maksimalius prekių bei patiekalų antkainius. Į baseiną savo vaikus išleidžiantiems šilališkiams jie gali sukelti siaubą. 

Daiva BALČAITYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.82.

 

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą