Užmirštos ir apleistos

Atokesnių Šilalės gatvių gyventojai, važiuodami ar vaikščiodami pagrindine, gali ja tik gėrėtis bei pavydėti. Tik, deja, matyt, tikėtis ir laukti, kad jų gatvės bus paasfaltuotos ar bent užtaisytos duobės, jau seniai nustojo. Tad ir vaikščioti tenka išsiklaipiusiais šaligatviais. O tamsiu metu geriau iš namų nesikelti, nes gali grįžti susižalojęs ar net koją išsisukęs. Kaip jau rašė „Šilalės artojas“, šiuo metu…

Nepakantumą griovėjams parodykime visi

Rugsėjo 9 d. „Šilalės artojuje“ išspausdinus repliką „Vieni stato, kiti griauna“ apie sulaužytus suoliukus prie Lokystos upės, redakcijoje netilo telefonai. Žmonės piktinosi vandalų išpuoliu ir sakė, kad tokiems metas skelbti karą: negi keletas nebrendylų turi teisę visiems doriems piliečiams diktuoti savo sąlygas? „Ši­lalės artojas“ sulaukė ir Gintarės B. laiško, kuriame mer­gina išsako savo nuomonę. „Gerbiama „Šilalės artojo“ redakcija, norėčiau pareikšti…

Geriau vėliau negu niekada

Kaip ir dauguma valstybių, taip ir Lietuva gana skau­džiai pajuto pasaulinės krizės padarinius. Kartu su ma­žėjančiomis įplaukomis į valstybės bei „Sodros“ biu­­džetus labiausiai „diržus veržtis“ teko sociali­nes iš­mo­­kas gaunantiems žmonėms: pensininkams, neįga­liems asmenims, taip pat nedaug uždirbantiems sta­­tu­ti­­­­niams pareigūnams. Atlyginimus su­maži­nus tei­sė­jams, pastarieji pasiekė, kad solidžios sumos jiems būtų grąžintos. O šiek tiek atsigavus valstybei, pra­dė­ta atsiskaityti ir su „smulkiaisiais“.…

Kaimynus supykdė žemės sklypo dalybos

Tikra bėda gyventi daugiabutyje, prie kurio yra kelios­ pėdos žemės, o jis pats – kaime. Juk lietuvis visada norėjo ir norės turėti savo sklypelį, juolab jei už jį dar sumokėjo ir kokį vieną kitą šimtą eurų. Dažniausiai to­kios dalybos baigiasi ne paprastu apsižodžiavimu, o policijos kabinetuose bei teismuose. Tik ir po to ramybė į namus jau niekada nebegrįžta. Kovoja dėl…

Atlyginimas į „vokelį“ - darbo stažas „šuniui ant uodegos“

Įsivaizduokime situaciją: Jonas dirba šalt­kal­viu neblogai besiverčiančiame autoservise. Ir darbas, ir verslas klostosi gerai, todėl Jonas yra patenkintas. Tiesa, per mėnesį jis oficialiai teuždirba 190 eurų, o liku­sius gauna „vokelyje“. Taip jį elgtis įkalbėjo serviso savininkas. Mažesnės pajamos – mažiau darbo stažo pensijai Tokių, kaip Jonas, įmonėje yra ir daugiau. Tik direktorius, buhalterė bei vadybininkas gauna didesnius atlyginimus. O paprasti…

„Žiogeliukai“ žais erdvesnėse ir saugesnėse aikštelėse

Šiuo metu Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ sąrašuose yra apie 260 vaikų (są­rašas bus tikslus, įpusėjus rug­sėjui), nors pagal lei­džiamas normas jame gali tilpti tik 228. Pagal tė­vų prašymus šią įstaigą norėtų lankyti dar virš šimto mažųjų. Darželio direktorės Dalios Kut­niauskienės teigimu, jei nebus kokių nenumatytų pasikeitimų, ki­tą­met planuojama statyti priestatą, kuria­me būtų įkur­dintos 4 grupės, t.y. atsirastų dar apie 80 vietų.…

Į kaimo parduotuves dėl „vynelio“ dokumentų nesineš

Nuo rugsėjo 2-osios prekybos centruose įsigaliojo nauja tvarka: perkant alkoholinius gėrimus, reikia paro­dyti asmens dokumentą. Tačiau kai kurie „Šilalės artojo“ skaitytojai piktinasi, jog kaimo parduotuvėse apie tokius „prajovus“ niekas nė girdėti nenori. Juk, pavyzdžiui, kiekviename prekybos centre ir dabar gali pamatyti lentelę su užrašu, jog alkoholis neparduodamas ne tik neturintiems 18 metų asmenims, bet ir neblaiviems. Bet ar bent vienoje…

Senatvė: ne visiems pasiseka jos sulaukti be rūpesčių

Gyvenimo saulėlydis ateina neiš­vengiamai, ir gerai, jeigu jį duota nugyventi ramiai, oriai, be nepritekliaus. Deja, senatvė Lie­tuvoje kol kas piešiama niūromis spalvomis. Pensijos yra vienos ma­žiausių Europoje, valstybei sunkiai sekasi spręsti senjorų socialines problemas, nėra užtikrinta tinkama jų sveikatos priežiūra. Ramybės neduoda svarbūs klausimai Paanalizuoti senatvės temą paskatino neseniai redakciją pasiekęs vienos kvėdarniškės laiškas, kuriame ji prašė padėti išsiaiškinti dėl…

Ataskaitoms pritarta, tačiau kritikos neišvengta

Praėjusią savaitę Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos nariai aptarė 2015 metų bendrijos veiklą. Valdybos pirmininkė Viole­ta Kasnauskaitė perskaitė išsamius pranešimus, at­si­skai­tė už kiekvieną gautą ir iš­leistą eurą, įvykusius rengi­nius, dalyvavimą vieti­niuose, re­gio­niniuose bei res­publikiniuose neįgaliųjų su­sibūrimuose. Są­junga vienija apie 100 narių, kurių dalis yra sunkūs ligoniai, tad jiems į renginius atvykti neįmanoma. Tačiau juos lanko stipresnieji: nuperka vaistų, pataria, kur kreiptis…

Kam teko dalia gyventi iš pašalpų

Apie socialines pašalpas gaunančius žmones esame prisiklausę visokių kalbų. Jie ir šiokie, ir tokie, ir anokie. Veltėdžiai, girtuokliai ir parazitai. Bet kai prieini arčiau, viskas atrodo sudėtingiau. Socialinė pašalpa - ne dykai Darbininkai, po savaitgalio atėję tvarkyti Bijotų bend­ruomenės parko, pašiurpo. Pavėsinės, kur vyko audringi kažkieno baliai, ne tik primėtytos šiukšlių bei tuščių butelių. Išvartyti suolai, nudraskyti elektros laidai, o…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą