Redakcija

Tyrimų tikslas – pieninių gyvulių produktyvumo gerinimas

Seimo nario Jono Gu­dausko iniciaty­va Šilalėje lankėsi jo kolega Vigilijus Juk­na, žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas, kuruojantis veterina­rijos, ūkinių gyvūnų gerovės, veis­lininkystės bei genofondo ir ge­netinės įvai­rovės iš­saugojimo sritis, UAB „Pieno tyrimai“ bei VĮ Že­mės ūkio duomenų centro atstovai. Į susitikimą ŽŪK „Ši­lalės Agro“ salėje bu­­vo pakviesti savivaldybės Kaimo rei­kalų ir aplinkosaugos skyriaus specialistai, pieno ūkių ats­tovai. Pagrindinė te­­ma – pieninių gyvulių produktyvumo tyrimo sis­temos efektyvumo didinimas.

Aldona BIELICIENĖ

Žydrūnės MILAŠĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

 

Naujasis traktorius pirmojo sniego nesulaukė

Praėjusią kadenciją pradėję kalbėti apie tai, kad vietinės reikšmės kelių priežiūra yra brangi ir neretai, ypa­tingai – žiemą, stringa dėl to, jog seniūnijos neva neturi savo technikos, rajono politikai nuomonės nekeičia, o pernai pradėtas seniūnijų aprūpinimo traktoriais „projektas“ šiemet vyksta dar intensyviau: praėjusią vasarą įsigiję vieną traktorių, šiais metais rajono savivaldybės valdininkai vos per pusmetį nupirko dar tris. Tiesa, panašu, kad ne visi pirkiniai džiugina naujuosius jų savininkus.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Savivaldybės nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

Atgal nuo Maidano kelio nėra...

Maidano 10-metis, kurį pa­minė­jome lapkričio 21 d., tėra sutartinis to nepaprastai karšto ukrainiečių pa­kilimo, siekusio išsivaduoti iš so­vietinio diktato, pavadinimas. Nuo pat 2004 m. Oranžinės revoliu­ci­jos rusenęs žaizdras pagaliau iš­si­ver­žė lyg ugnikalnis ir nušlavė ne­­ken­čiamą prorusišką prezidento Vik­to­ro Janukovyčiaus režimą.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

Jaunų šeimų viltis – kylantis Vakarų miestelis

Lygiai prieš metus paskelbęs, kad planuoja statyti 18 sublokuotų individualių namų, verslininkas Dainius Ber­gelis sulaukė didžiulio susidomėjimo. Nors tada galėjo tik ranka parodyti į ganyklas, kuriose planavo statybas, visi suprato, jog toks nekilnojamojo turto vystymo projektas Šilalėje, kur būstų labai trūksta, yra perspektyvus. Įkurtuvės šiame kvartale dar nešvenčiamos, tačiau pirmieji penki namai jau baigiami statyti, o verslininkas tikina, jog rezervuotų būstų yra dar daugiau.

Daiva BARTKIENĖ

Žydrūnės MILAŠĖS ir statytojų nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

Žiemą ant kelių nuguls marokietiška druska

Apie kelininkų kasmetinį (ne)pasirengimą pirmajam sniegui kuriami anekdotai, tuo tarpu patys kelių prižiū­rėtojai visuomet kalba priešingai – esą viskas paruošta, tiesiog kiekviena situacija yra skirtinga. Ar šiųmetė žiema netaps iššūkiu Šilalės rajono kelių prižiūrėtojams, kalbamės su AB „Kelių priežiūra“ komunikacijos skyriaus vadovu Rimantu Zagrebajev.

Žydrūnė MILAŠĖ

AUTORĖS ir „Kelių priežiūros“ nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

Šilalės kultūros puoselėtojams – garbingas įvertinimas

Tarp trijų šiemet Kultūros ministerijos premijomis apdovanotų kultūros centrų yra ir Šilalės kultūros centras. Mūsų krašto kultūros puoselėtojams, jos propaguotojams pre­mija skirta už pastarųjų penkerių metų aktyvią veiklą, mėgėjų meno ir dainų švenčių tra­dicijų puoselėjimą bei sklaidą, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo po­pu­liarinimą.

„Šilalės artojo“ inform.

Ievos TVARONAVIČIŪTĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

Apdovanojimai – dviem rajono įmonėms

Penktadienį Šilalės rajono verslininkų sąjunga surengė kasmetinių apdovanojimų vakarą, kurio metu dvi simbo­linės gilės įteiktos 15 ir 25-erius metus mūsų rajone vei­kiančioms įmonėms. „Šilalės artojo“ kalbintas sąjungai va­dovaujantis Singaras Vytartas neslepia, kad krizės pra­džia juntama, tačiau verslininkai jai jau pasiruošę.

Morta MIKUTYTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

Kultūros centro vidaus remonto darbai pakibo ore

Šilalės kultūros centras jau ne vienerius metus politikams kelia rūpesčių, todėl visi vien­­bal­siai tvirtina, kad jį pagaliau būtina suremontuoti. Tačiau nors darbų ir imtasi, pinigų už­teko tik išorei, o pagrindinė salė taip ir tebemena sovietmetį, realiai kelia pavojų tiek at­li­kėjams, tiek žiūrovams.

Žydrūnė MILAŠĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 89

Žvejams pramogos kainuos brangiau

Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti valstybiniuose žu­vininkystės van­dens telkiniuose, kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, nuo ateinančių metų teks mokėti brangiau – Seimas priėmė Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas, kuriomis didinamos mėgėjų žvejybos leidimų kainos.

„Šilalės artojo“ inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 89

Kaip užaugti ir subręsti laisvei?

Ne tiek daug liko iki atkurtos Nepriklausomybės 40-me­čio. Kai Atgimimo laikotarpiu buvo prisimenamas Mozė ir dešimtmečius besitęsusi išsivadavimo iš vergovės ke­lionė, tai atrodė kaip metafora. Tačiau šiandien tenka pri­pažinti, kad laisvė iš tiesų turi bręsti ir įsitvirtinti.

Nesibrausiu pro atviras duris, įrodinėdamas, kad Lietuvos valstybė dabar yra gerokai sustiprėjusi, o mūsų pa­čių lūkesčiai pasikeitė iš esmės. Šiandien piktinamės ir skun­džiamės tuo, apie ką anksčiau atrodė beprasmiška kalbėti. Tačiau vis dar primename keliautoją su akmenukais bate, kurie skaudžiai erzina ir neleidžia galvoti apie kaž­ką kitą.

Andrius NAVICKAS,

rašytojas, filosofas, politikas

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 89

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą