„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384
Redakcija

Redakcija

Puikus kaltinėniškių pasirodymas

Šiauliuose vyko lengvosios atletikos vaikų čempiona­tas, kuriame dalyvavo ir sportininkai iš Kaltinėnų Aleksand­ro Stulginskio gimnazijos, treniruojami Severino Čėsnos. 

Justas Ašmonas rutulio stūmimo rungtyje, 3 kg įrankį nustūmęs 15,09 m,  iškovojo pirmą­ją vietą. Rojus Trimirka 600 m bėgimo distancijoje, įveikęs ją per 1:57,12 min., savo amžiaus grupėje užėmė pirmąją vietą, o bend­roje įskaitoje liko septintas. Abu sportininkai iškovojo teisę dalyvauti 15-ose tarptautinėse vaikų lengvosios atletikos varžybose Lowicz mieste (Lenkija). 

Džiaugiamės šiais aukštais sportininkų pasiekimais ir linkime gerų artėjančių startų.

Emilija AŠMONAITĖ

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinė

AUTORĖS nuotr.

Svajok, tikėk, veik

Nuo birželio 29 d. iki liepos 3 d. vyko vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykla ,,Svajok, ti­kėk, veik“, kurios veiklose dalyvavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokiniai.

Pirmą dieną pradėjome susitikimu su brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariais. Mokiniai apžiūrėjo kario ekipuotę, išklausė paskaitą apie tarnybą, susipažino su nuotolinio matymo prietaisais, karine technika, išbandė kario mankštą bei rankos taiklumą metant granatas. 

Baidarėmis upe Jūra plau­kėme nuo Pajūrio ,,kelmukų” iki Žvingių miestelio. Ne kartą te­ko ropštis iš valties ir trauk­ti ją, pakibusią tarp ak­menų.

Labai smagu buvo žaisti dažasvydį – savo jėgas galėjo išbandyti visi norintys. 

Ketvirtą dieną stovyklavietę įkūrėme gimnazijos stadione, dalyvavome socialinio-emocinio ugdymo ,,Juoda avis” mo­kymuose. Turėjome gerą progą pažinti vienas kitą neformalioje aplinkoje. Vakarop čia pat, stadione, žiūrėjome filmą ,,Mažasis princas”, kuris nė vieno nepaliko abejingo. Po filmo išskubėjome ruoštis naktiniam žygiui. 

Susiskirstę komandomis bei skanduodami pačių sukurtas skanduotes, išžygiavome Lileikėnų link. Žygis buvo nuotaikingas, netrūko kalbų, juoko, netikėtumų rengiant pasalas. Visą kelią lydėjo mėnulis. Grįžę po žygio aptarimo, jau paryčiais, išsiskirstėme trumpam poilsiui į palapines. 

Paskutinę dieną dar pasi­mė­gavo­me „burbuliniu futbo­lu”, aptarėme stovyk­los veiklas. Padėkoję vieni kitiems už buvimą drauge, išskubėjome namo.

Jurgita RUMŠIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė 

AUTORĖS nuotr.

Pagerbėme iškilias asmenybes

Kiekvienais metais renkamės į Dukstynos kapines netoli Ukmergės, kur prieš šeše­rius metus am­ži­nojo poilsio tarp brolių Lietuvos partizanų atgulė monsinjoras Alfonsas Svarins­kas. 

Atvykusiuosius pasitiko di­dingai linguo­jan­čios pušys, lengvo vėjelio nešamos plazdėjo Lietuvos partizanų apygardų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos rajonų filialų bei kitų organizacijų vėliavos. Gėlių puokštės ir plazdenančios žvakučių liepsnelės liudijo, kad prisimena­me monsinjoro darbus, pasakytus žodžius, pamokymus. Po susikaupimo ir maldos apie mons. A. Svarinsko gyvenimo kelią ir nesibaigiančią kovą už Lietuvos laisvę priminė kun. Nerijus Pipiras.

Šventė tęsėsi Mūšios miško parke Didžiosios kovos apygar­dos partizanams atminti, kurį įkūrė mons. A. Svarinskas.

Tądien pagerbtas ir kardinolas Vincentas Sladkevičius – vyskupas Jonas Kauneckas pašventino koplytstulpį, skirtą kardinolui, minint 100-ąsias jo gimimo metines. Apie kardinolo gyvenimą bei sąsajas su Lietuvos laisvės kovomis papasakojo kun. Marius Talutis.

Šv. Mišias už mirusiuosius ir žuvusiuosius aukojo kar­di­no­las Sigitas Tamkevičius, vyskupai J. Kauneckas ir Eugenijus Bartulis, kunigai. Šv. Mišiose giedojo solistas Mindaugas Zimkus. Po šv. Mišių Telšių bend­ruomenė nuoširdžiai pasveiki­no vyskupą J. Kaunecką, mi­nintį 20 m. vys­kupystės sukaktį. 

Klausydami ansamblio „Joldija“ atliekamų dainų, šventės dalyviai dainavo kartu, bend­ravo, dalijosi ateities planais.

Grįžome pilni įspūdžių ir pasisėmę gerumo idėjų.

Teresė ŪKSIENĖ

LPKTS Šilalės filialo valdybos pirmininkė

AUTORĖS nuotr.

Viename iš rajono kaimų aptiktas nelegalus mėsos cechas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Tauragės departamento specialistai, kartu su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnais atlikę patikrinimą vienam mūsų rajono gyventojui priklausančiose patalpose, sustabdė neteisėtai, namų sąlygomis vykdytą mėsos ir žuvies perdirbimo bei konservų gamybos veiklą. Į rinką neleista tiekti ir nuspręsta sunaikinti daugiau nei 73 kilogramus šaldytos mėsos, paukštienos bei žuvies.

„Šilalės artojo“ inform. 

VMVT nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.53

Mobiliame namelyje įkurdintas ligoninės izoliatorius

Šilalės ligoninė prasiplėtė – greta Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus atsirado surenkamas namelis. Jis įvar­dijamas izoliatoriumi, į kurį priimami karščiuojantys ligoniai laukia koronaviruso tyrimų atsakymo.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.53

Globojami vaikai išsikraustė į naujus namus

Oficialiai atidaryti Drobūkščių bendruomeniniai globos namai – paremon­tuotame pradinės mokyklos pastate apgyvendinti aštuoni Pajūrio vaikų globos namų auklėtiniai. Tačiau pirmoji Socialinių paslaugų namų darbuotojų jiems surengta šventė baigėsi prie žvakių – prapliupus lietui, dingo elektra.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.53

Veršelių būstai – talpos nuo vandens

Į „Šilalės artojo“ redakciją paskambinusi moteris prisistatė esanti gyvūnų mylėtoja ir tikino labai nerimaujanti dėl netinkamai per karščius laikomų veršelių. Pasak ši­la­liškės, ūkininkas juos paprasčiausiai kankina, neužtikrindamas deramų sąlygų.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.52

COVID-19 pasekmės bus jaučiamos ilgai

COVID-19 pandemijos pasekmes analizuojantys ekspertai sako, kad jos padaryta ža­la sun­kiai išmatuojama. Ypač tai gali atsiliepti vaikų sveikatai. Apie tai Vilniaus universiteto (VU) ir Lietuvos pediatrų mokslinėje konferencijoje „COVID-19 pandemijos pamokos vaikų sveikatos priežiūrai: kada grįšime į įprastą gyvenimo ritmą?“ diskutavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Daiva Razmuvienė ir Ginreta Valinčiūtė-Magelinskienė, VU profesoriai Arūnas Valiulis, Vytautas Kasiulevičius, Vai­dotas Urbonas, patirtimi bei įžvalgomis apie pandemijos poveikį vaikų sveikatai dalijosi Jungtinės Ka­ralystės (JK) ekspertai profesoriai Andrew Bush ir Ingrid Wolfe.

Jurgita ŠAPĖNAITĖ 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.52

Baido paukščius, kenčia žmonės

Jau bene mėnuo Šilalėje tai garsiau, tai tyliau aidi patrankų šūviai. Gyventojai sunerimę vienas kito klau­sinėja, kas vyksta: gal karių pratybos, gal šiaip kas „blū­dija“? Tačiau į redakciją vienas po kito skambinantys šilališkiai skundžiasi, kad kas ten bebūtų, tie įkyrūs pok­šėjimai trukdo ilsėtis, nes nenutyla nuo ankstyvo ryto iki pat nakties.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.52

Žemės mokesčio tarifą pakoregavo lengvatos

Žemės mokestis yra vienintelis dalykas, kuriuo politikai gali manipuliuoti, siekdami įtikti rinkėjams. Logiška jį nustatyti didelį, o įpusėjus metams – sumažinti trečdaliu ar net per pusę. Nors iškart būtų galima nustatyti mažesnį mokesčio tarifą, lengvatomis manipuliavo buvusi rajono valdžia, lygiai taip pat elgiasi ir dabartiniai savivaldybės vadovai.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.52

Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą