Pagerbti piliakalnių mylėtojai ir iškilmingai pasitiktas Lietuvos šimtmetis

Šilalės krašto žemaičių kultūros draugijos sueiga, kurią vedė draugijos nariai Virginija Geštautienė ir Zenonas Levickis, sukvietė į būrį narius, bičiulius, pagalbininkus. Vedėjai gražia dūnininkų tarme pa­kvie­tė sugiedoti Lietuvos himną, o Audronei Levic­ky­tei (himno žodžių ir muzikos autorė) atlie­kant Ši­la­lės žemaičių draugijos himną, Vaidotas Digaitis iš­kil­min­gai įnešė Žemaitijos vėliavą, Aušrinė Viršilaitė – skulp­tūrėlę „Žemaitiškumo sargs“. Susirinkusiuosius pasveikino rajono sa­vivaldy­bės vadovai, Šilalės…

Paminėjome pasaulinę pelkių dieną

Pagramančio regioninio parko direkcija kasmet mini pasaulinę pelkių dieną, organizuodama žygius po Plynosios aukštapelkę. Praėjusį šeštadienį prie Plynosios pažintinio tako susirinko būrelis žygeivių, pasiruošusių turiningai praleisti laiką gamtoje ir susipažinti su aukštapelke. Žygiuodami įveikėme 7 km, praeidami pro užpelkėjusį mišką, apypelkio pušyną, plynę, akivarus, ištekančius iš aukštapelkės upelius. Klampoti nebuvo lengva, reikėjo saugotis vandens, jog kojos liktų sausos. Deja, ne…

„Aukso vainikas 2017“

Respublikinis konkursas „Aukso vainikas“ Lietuvos na­cionalinio kultūros centro organizuojamas nuo 2005 metų. Šis prestižinis apdovanojimas skiriamas tradici­nio meno meistrams už liaudies vaizdinę (skulptūra, ta­pyba, grafika, karpiniai), taikomąją dailę (tekstilė, kerami­ka, taikomieji medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, py­ni­mas iš vytelių, margučių, sodų, verbų kūrimas ir kt.) bei kryždirbystę (kryžiai, stogastulpiai, koplyt­stul­piai, koplytėlės ir kiti tradicinės formos pamink­lai). Konkurso tiks­las – palaikyti gyvybingas…

Neįgaliųjų diena paminėta išskirtinėmis šventėmis

Jau 25-erius metus Jungtinių tautų organizacijos iniciatyva gruodžio 3-ioji minima kaip Tarptautinė ne­­įgalių žmonių diena. Jos metu organizuojamais ren­giniais skatinama atkreipti dėmesį į neįgaliųjų tei­ses, jų poreikius, kovojama už vienodas gali­mybes ir sąlygas pritapti visuomenėje. Tam mūsų rajone taip pat skiriamas nemažas dėmesys. Šilalės bibliotekoje būriavosi vaikai Šilalės vie­­šojoje bibliotekoje susirinko gau­sus būrys Suaugusiųjų mo­kyklos specialiųjų klasių mokinių bei juos…

Liaudiškos muzikos kapelų šventė

Siekiant atgaivinti tradiciją rengti liaudiškos mu­zi­­kos kapelų varžytuves, Šilalės kultūros centras kartu su Šiauduvos kaimo bendruomene ir laisvalaikio sale suorganizavo Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventę „Kaip sako mūsų senoliai“. Renginyje dalyvavo 6 kape­los, iš kurių 2 – vaikų. Į šventę atvyko Kel­mės kultūros cent­ro folk­­loro ansamblis „Jud­lė“, Kaltinėnų kul­tū­ros namų, Norkaičių tra­dici­nių amatų ir etnokultūros cent­ro liaudiškos muzikos ka­pela…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą