Dievas gimsta tarp žmonių ir su žmonėmis

Pasitinkame dar vienas Šv. Kalėdas, kurios yra tarsi stotelė bėgimo per gyvenimą maratone. Sustojame, kad pamatytume, kiek daug švie­sos ir grožio gali būti žmonių santykiuose, kiek meilės ir džiaugsmo mū­sų širdyse užgimsta nuo vieno apsi­kabinimo, gero žodžio, jaukaus pa­lin­kė­jimo. Daiva BARTKIENĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 97

Aliaskos aukso vartai

Ledynų sukaustytos Aliaskos neaplenkė ir aukso karšt­ligė. Šiandien čia daug kas mena anuos laikus. Skagvai Vartais į Aliaskos aukso laukus laikoma apie 900 gyventojų turinti Skagvai (Skagway) gyvenvietė. Tokį pavadinimą ji įgijo šį kraštą krečiant aukso karštinei. Būtent čia žmonės išeidavo ieškoti turtų arba pasitikti mirties. Pastarųjų būta kur kas daugiau. Vardą miestui davė pirmasis čia garlaiviu atplaukęs Viljamas Muras.…

Maži dalykai – su didele meile

Artėja Kalėdos – laikas, kai įvertinami visų metų ne tik darbai, bet ir poelgiai. Prasi­de­da aukojimo, rėmimo akcijos, skaičiuojamos įspūdingos sumos... Tačiau gerumas – ne tik vie­nokia ar kitokia pinigų išraiška. Juodainiškė senjorė Vida Druseikienė savo gerumą, atjautą tiems, kas šito stokoja, sudeda į pačios megztas kojines. Daugybę porų šil­tų, raštuotų, spalvingų kojinių. „Galvoju, kad teisingai darau. Nemėgstu dykai sėdėti…

Kartu – iki Ukrainos pergalės!

Ingrida Herulcaitė-Ašmontienė savanoriauja Kau­ne įsteigtame labdaros ir paramos fonde „Saugus prie­globstis LT“ („Safehaven LT“). Nors fondas gy­vuoja dar palyginti neseniai, Ingrida įsitikinusi, kad jo veikla, siekiant visokeriopai padėti karą ken­čian­tiems Ukrainos žmonėms, už gimtąją žemę kovojantiems kariams yra labai svarbi ir reikšminga. „Į savanorystę įsijungiau nuo pirmos Rusijos invazijos į Uk­rainą dienos. Pradžioje, kaip visi prisimename, svarbiausia buvo karo pabėgėlių…

Tarp sniegynų paskendusi Aliaska

Aliaska, plytinti Šiaurės Amerikos žemyno šiaurės vakari­nė­je dalyje tarp Atlanto ir Arkties vandenynų, reiš­kia „ban­ginių vieta“. Taip šiuos plotus kadaise pavadino čia gyvenę aleutai. Sąsiaurį suformavo gamtos procesai Nuo žemyninės Aliaskos dalies į Ra­mųjį vandenyną driekiasi Aleutų salos, kurių gyventojai ir buvo pirmieji šio atšiauraus krašto žmonės, išgyvenę iš žvejybos bei medžioklės. Mokslininkai teigia, kad eskimai ir aleutai Aliaskos pusiasalyje…

Vėl aidės chorų dainos

Gruodžio 9–10 d. į mūsų miestą trečią kartą rinksis respublikinio chorų maratono dalyviai – per du šimtus atlikėjų. Šio renginio sumanytoja ir organizatorė Šilalės krašto mišraus choro vadovė Sandra Rimkutė-Jan­kuvienė žada, jog chorinės muzikos mėgėjai tikrai neliks nusivylę. „Tai – išskirtinis ir vienintelis toks renginys ne tik Šilalės krašte, bet visoje Lietuvoje, o idėja per parą išgirsti kuo daugiau mėgėjų…

Ar medijos paverčia politiką pigiu šou?

Įprasta kritikuoti tiek ats­kirus politikus, tiek ir po­li­­­tiką bendrai – piktintis jos neprofesionalumu, pa­vir­šu­tiniškumu bei sa­va­nau­­diš­kumu. Šiuo metu ne­mažai kalbama apie populizmą ir populistines jė­gas, kurios siekia populia­rumo bei palai­kymo bet kokia kaina. Rin­kėjams dalijami pa­ža­dai, kurių akivaizdžiai nepavyks įgyvendinti, o pačios poli­ti­nės jėgos, siekiančios prasibrauti į valdžią, pozicionuo­ja save kaip opoziciją šiai valdžiai ir bendrai politi­niam elitui. Natūraliai kyla…

Lietuviškas tautinis kostiumas ukrainiečiams tinka

Svetlana ir Antonas Serenčenko į Šilalės kultūros centro šokių ko­lek­­tyvą „Mainytinis“ įsiliejo taip savaime suprantamai, tarsi būtų jam pri­klausę seniai. Nors viešas pirmas jų pasirodymas scenoje įvyko vos prieš savaitę, Svetlana ir Antonas sako, kad jaučiasi čia lyg namuose. Tiesa, jiedu mūsų mieste negyvena, yra apsistoję Klaipėdoje. Tai kaip jie atsi­rado šilališkių šokių kolektyve? Iki karo Ukrainoje pradžios šeima gyveno…

Grasinimai susprogdinti – irgi informacinio karo dalis

Spalį Lietuvos gyvenimą sutrikdė masiškai pasi­py­lę gra­sinimai susprogdinti valstybines įstaigas, įs­kai­­tant mo­kyklas ir ligonines. Atitinkami pranešimai apie­ padėtas bom­bas keliavo elektroniniais laiškais. Ši „grasinimų epidemija“ apėmė ne vien Lietuvą. Lat­vijoje su tuo buvo susidurta net kiek anksčiau, pa­na­šūs procesai vyko ir Estijoje. Faktiškai iš karto buvo suvokta, kad čia ne šiaip chuliganizmas, bet, pa­na­­šu, gerai apgalvota bei koordinuota informacinė ataka.…

Derkintai. Brandus kupetinis kaimas

(Pabaiga. Pradžia Nr. 71, 77, 80, 81) Kaimas – ne tik žemė, bet ir žmonės, jų sukurtas ne­kil­nojamasis ir kitoks turtas, pagal tradiciją bei konkretaus laikmečio teisėtvarką susiformavę kaimynystės santykiai. Rašytiniuose šaltiniuose Der­kin­tai minimi nuo 1779 m. Tačiau Šilalės bažnyčios knygų įrašuose Derkintus galima­ rasti jau nuo 1603 m. Kazio Misiaus (2006) teigimu, nuo 1522 m. plėtojamas Šilalės dvaras. Pradžioje…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą