Pasirinkimą lėmė uniformos žavesys

Vilma Maskoliūnienė daugumai šilališkių žinoma policijos pareigūnė. Nors jos darbo sritys nuolat kinta, ji lieka ištikima profesijai ir sako, kad policininko darbo laikas laikrodžiu nematuojamas. Vidaus reikalų sistemoje V. Maskoliūnienė dirba jau 18 metų, iš kurių 12 paskyrė darbui su nepilnamečiais, o dabar yra Šilalės rajono bend­ruomenės pareigūnė. „Uniforma mane žavėjo nuo vaikystės, tad gali būti, kad visada žinojau, jog…

Kasdienė akistata su nuopuoliais ir džiaugsmas įveikus duobę

Socialinis darbas yra profesinė veikla, skirta padėti žmonėms, bendruomenėms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais. Jis prisideda prie smurto artimoje aplinkoje, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, padeda rasti konstruktyvias išeitis psichologiškai sudėtingose situacijose. Tai ir darbas su negalią turinčiais žmonėmis, senoliais, socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ar įvairių priklausomybių turinčiais asmenimis. Kokių iššūkių patiria socialinis darbuotojas, kai neretai būna nepageidaujamas,…

Dovana Lietuvos didvyriui

Netrukus Vytogaloje, Stasio Girėno sodyboje, nutūps tiksli žymiosios „Lituanicos“ kopija. Sužinojęs, jog šis lėktuvo modelis paslėptas nuo lankytojų akių Vytogaloje jau ketverius metus, Seimo narys Jonas Gudauskas ėmėsi iniciatyvos sukurti sumažintai „Lituanicai“ tikrus namus. Muziejaus vadovė Lina Gude­liūnienė sako, kad per pusę sumažinta identiška „Litua­ni­cos“ kopija ilgus metus puošė Vil­niaus oro uosto išvykstančiųjų erdvę, tačiau, prasidėjus rekonstrukcijai, nebeatitiko interjero sprendinių…

Paminkliniuose akmenyse – kraują stingdantys skaičiai

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Būtent tą 1943-iųjų dieną buvo sunaikintas Vilniaus getas, o istoriniai duomenys skelbia, kad iš beveik 40 tūkstančių jo kalinių žydų nacių okupacijos pabaigos sulaukė tik 2–3 tūkst. Lietuvos žydų tragedija prisimenama ir Šilalėje, kur iki karo žydai gerokai didino ir vietinių gyventojų verslumą, skatino miestietišką gyvenimo būdą. Deja, viskas, kas buvo…

Skvere sukosi šokėjų poros

Praėjusį savaitgalį šoko visa Lietuva – tautiniai šokiai vienai valandai apjungė visus miestus, miestelius ir net užsienio lietuvių bendruomenes. Šiemet šilališkiai akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyviai prisijungė ir prie Europos paveldo dienų – galėjo nusivyti tautinę juostą, o šio amato paslapčių mokė Norkaičių (Tauragės r.) tradicinių amatų ir etnokultūros centro atstovė Jolanta Geštautienė. Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šo­ka“ organizuota…

Derkintai. Svarbesnieji raidos aspektai

Besikapstydamas po gimtojo kaimo istoriją, supratau­ vieną dalyką: kuo mažesnis tyrinėjimo vienetas, tuo sunkiau jo raida atkuriama, jei nėra ar labai mažai bėra išlikę to objekto egzistavimo artefaktų ir aprašymų skirtingais lai­kotarpiais. Lengviausia atkurti žmonijos istoriją: nerei­kia gilintis į smulkias atskirų žmonių gyvenimo detales, informacijos galima ras­ti ne viename šaltinyje. Sunkiausia rašyti išsamią ir ob­jektyvią atskiro žmogaus gyve­nimo istoriją, jeigu…

Lietuvos pasakorių pasakorius gyvena Kaltinėnuose

Apie mokančius laiku ir taik­liai iš­sireikšti, prajuokinti aplinki­nius sakoma, kad „tas žo­džio ki­še­nėje ne­ieško“. Paprastai iškalbą tu­rintys žmo­­nės visuomenėje yra po­­pu­lia­rūs, tačiau kai jų gebėjimus kal­bėti vertina ko­mi­si­ja, ne vie­nam šne­­ko­riui linksta keliai. Bet ne veltui sakoma, kad žemaičiai – tvir­ti žmonės: štai kaltinėniškis Jonas Ge­ryba pir­mąkart nuvyko į konkursą ir grįžo su ge­riausio pasakotojo titulu. Respublikinį pasakotojų konkursą su­augusiesiems…

Parodoje – išskirtiniai eksponatai

Tęsiasi kultūros paveldo dienos, o į jas aktyviai įsijungė ir Šilalė – Kultūros centre šiuo metu veikia mažosios ar­chitektūros paroda, kurią netrukus praturtins tautinės juos­tos. Kryždirbystė yra unikali lietuvių liaudies meno šaka, kurią dar 2001-aisiais UNESCO įtraukė į žmonijos nematerialiojo kultūros paveldo ob­jektų sąrašą. Lietuvoje pakelės kryžiai ar koplytstulpiai yra visiems žinomas ir atpažįstamas vaizdas. „Šie sakraliniai paminklai nuo seno…

Atkurtas kaimo simboliu tapęs koplytstulpis

Šie metai Pūtvei – išskirtiniai, o praėjusį savaitgalį paminėtos net trys sukaktys: Vlado Putvinskio-Pūt­vio 150-osios gimimo metinės, kop­lytstulpio atkūrimas bei Europos pa­veldo dienos. Pasak kaimo senbuvių Albinos ir Pet­ro Macijauskų, šiuo metu Pūtvėje gyventojų beveik nebeliko, nors kažkada čia veikė pradinė mokykla. „Aš pats joje mokiausi, čia buvo mano tėvonija, čia ir šeimą sukūrėme. Anuomet vien tik Pūtvėje, neskaitant aplinkinių…

Kelią į laisvę nutiesė tautos valia priešintis

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje su­sirinkę šilališkiai paminėjo oku­pacinės kariuomenės išvedimo iš Lie­tu­vos 30-metį. Seimo nario Jono Gudausko iniciatyva į Šilalę atvykę is­to­ri­nių įvykių liudininkai, Seimo Na­cio­nalinio saugumo ir gynybos komiteto pir­mi­ninkas Laurynas Kasčiūnas pri­­minė, kokia svarbi ši diena yra Lie­­tu­vai ir kodėl negalime pavargti, re­miant ukrainiečių kovą prieš ag­re­sorę Rusiją. Nuo Laisvės šauklio paminklo iki Šv. Pranciškaus…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą