Paminkliniuose akmenyse – kraują stingdantys skaičiai

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Būtent tą 1943-iųjų dieną buvo sunaikintas Vilniaus getas, o istoriniai duomenys skelbia, kad iš beveik 40 tūkstančių jo kalinių žydų nacių okupacijos pabaigos sulaukė tik 2–3 tūkst. Lietuvos žydų tragedija prisimenama ir Šilalėje, kur iki karo žydai gerokai didino ir vietinių gyventojų verslumą, skatino miestietišką gyvenimo būdą. Deja, viskas, kas buvo…

Skvere sukosi šokėjų poros

Praėjusį savaitgalį šoko visa Lietuva – tautiniai šokiai vienai valandai apjungė visus miestus, miestelius ir net užsienio lietuvių bendruomenes. Šiemet šilališkiai akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyviai prisijungė ir prie Europos paveldo dienų – galėjo nusivyti tautinę juostą, o šio amato paslapčių mokė Norkaičių (Tauragės r.) tradicinių amatų ir etnokultūros centro atstovė Jolanta Geštautienė. Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šo­ka“ organizuota…

Derkintai. Svarbesnieji raidos aspektai

Besikapstydamas po gimtojo kaimo istoriją, supratau­ vieną dalyką: kuo mažesnis tyrinėjimo vienetas, tuo sunkiau jo raida atkuriama, jei nėra ar labai mažai bėra išlikę to objekto egzistavimo artefaktų ir aprašymų skirtingais lai­kotarpiais. Lengviausia atkurti žmonijos istoriją: nerei­kia gilintis į smulkias atskirų žmonių gyvenimo detales, informacijos galima ras­ti ne viename šaltinyje. Sunkiausia rašyti išsamią ir ob­jektyvią atskiro žmogaus gyve­nimo istoriją, jeigu…

Lietuvos pasakorių pasakorius gyvena Kaltinėnuose

Apie mokančius laiku ir taik­liai iš­sireikšti, prajuokinti aplinki­nius sakoma, kad „tas žo­džio ki­še­nėje ne­ieško“. Paprastai iškalbą tu­rintys žmo­­nės visuomenėje yra po­­pu­lia­rūs, tačiau kai jų gebėjimus kal­bėti vertina ko­mi­si­ja, ne vie­nam šne­­ko­riui linksta keliai. Bet ne veltui sakoma, kad žemaičiai – tvir­ti žmonės: štai kaltinėniškis Jonas Ge­ryba pir­mąkart nuvyko į konkursą ir grįžo su ge­riausio pasakotojo titulu. Respublikinį pasakotojų konkursą su­augusiesiems…

Parodoje – išskirtiniai eksponatai

Tęsiasi kultūros paveldo dienos, o į jas aktyviai įsijungė ir Šilalė – Kultūros centre šiuo metu veikia mažosios ar­chitektūros paroda, kurią netrukus praturtins tautinės juos­tos. Kryždirbystė yra unikali lietuvių liaudies meno šaka, kurią dar 2001-aisiais UNESCO įtraukė į žmonijos nematerialiojo kultūros paveldo ob­jektų sąrašą. Lietuvoje pakelės kryžiai ar koplytstulpiai yra visiems žinomas ir atpažįstamas vaizdas. „Šie sakraliniai paminklai nuo seno…

Atkurtas kaimo simboliu tapęs koplytstulpis

Šie metai Pūtvei – išskirtiniai, o praėjusį savaitgalį paminėtos net trys sukaktys: Vlado Putvinskio-Pūt­vio 150-osios gimimo metinės, kop­lytstulpio atkūrimas bei Europos pa­veldo dienos. Pasak kaimo senbuvių Albinos ir Pet­ro Macijauskų, šiuo metu Pūtvėje gyventojų beveik nebeliko, nors kažkada čia veikė pradinė mokykla. „Aš pats joje mokiausi, čia buvo mano tėvonija, čia ir šeimą sukūrėme. Anuomet vien tik Pūtvėje, neskaitant aplinkinių…

Kelią į laisvę nutiesė tautos valia priešintis

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje su­sirinkę šilališkiai paminėjo oku­pacinės kariuomenės išvedimo iš Lie­tu­vos 30-metį. Seimo nario Jono Gudausko iniciatyva į Šilalę atvykę is­to­ri­nių įvykių liudininkai, Seimo Na­cio­nalinio saugumo ir gynybos komiteto pir­mi­ninkas Laurynas Kasčiūnas pri­­minė, kokia svarbi ši diena yra Lie­­tu­vai ir kodėl negalime pavargti, re­miant ukrainiečių kovą prieš ag­re­sorę Rusiją. Nuo Laisvės šauklio paminklo iki Šv. Pranciškaus…

Didžiausia fotografijos vertybė – nesuvaidintos emocijos

Rugpjūčio 19-ąją minint Pasaulinę fotografijos dieną pakalbinti keli mūsų mieste dirbantys fotografai vieningai sutinka, jog šis užsiėmimas yra tarsi sportas: įtraukiantis ir užburiantis. Fotografijos terminą 1839-aisiais sukūrė fizikas Džonas Heršelis. Nuo tada ir Lietuvoje pradėta rašyti fotografijos istorija, o tarp žinomų šalies fotografų yra ir šilališkių: tai ir žurnalistas, fotografas Aloyzas Stasytis, surengęs ne vieną parodą, ir viena žinomiausių šių…

Praeitis propagandos akiratyje

Egzistuoja skirtingi būdai klasifikuoti propagandą. Pavyzdžiui, nagrinėjant šiuolaikinę Kremliaus propagandą, galima pastebėti, jog vienas iš paprasčiausių klasifikacijos bū­dų yra kuriamų pasakojimų suskirstymas į dvi grupes: naratyvai, kurie yra skirti aktualijoms, ir naratyvai, skirti istoriniams įvykiams. Pastarieji sudaro nemažą ir gana pa­stebimą pasakojimų grupę. Naikinama atmintis Kremlius mėgsta kaltinti kitas valstybes istorijos perrašymu. Galima teigti, kad dažniausiai tokie kaltinimai skamba tada,…

Beveik pusšimtį metų kalbina molį...

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje eksponuojama mūsų kraštiečio, kvėdarniškio keramikos meistro, dailininko Gvido Raudoniaus darbų paroda. Visoje šalyje ir už jos ribų žinomas keramikas prieš parodos atidarymą sakė, jog tam jį paskatino vienintelis dalykas: „Gimtinės šauksmas“. Pasiekęs didžiulio profesinio vertinimo, tačiau išlikęs tokiu pat kaimo vaiku, kokiu jį išaugino tėviškės žemė – taip galima trumpai apibūdinti žinomą menininką. G. Raudonius gimė…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą