Darbas ir pastangos – ateinančiai kartai

Ingrida Syminaitė-Paulauskienė, Pa­jū­­rio mies­telio bendruomenės pirmininkė –­ vie­na iš bū­rio, apdovanotų už nuopelnus Šilalės kraš­tui. Moteris savo indėlio per daug nesu­reikšmina: „Tai yra visos bend­ruomenės darbo įvertinimas, nesvarbu, kad apdovanojimą priėmiau aš“. Simbolinė gi­lė jai įteikta už­ bendruomenės sutelkimą, sėk­mingai įgy­ven­dintus svarbius projektus, Pajūrio mies­telio rek­­reacinės zonos įveiklinimą, Pa­jūrio mu­zie­jaus įkūrimą. Eugenija BUDRIENĖ Žydrūnės MILAŠĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…

Muzika, politika ir propaganda: dvi medalio pusės

Politiniai procesai šiuolaikiniame pasaulyje vienaip arba kitaip palie­čia ir kitas sferas. Galima pateikti pavyzdį, su­­sijusį su sportu. Šiandien itin garsiai ir aštriai skamba pa­svarstymai, kad Rusijos sportininkams turi būti už­drausta dalyvauti tarptautinėse sporto var­žy­bo­se tol, kol Maskva nenutrauks agresyvaus karo prieš Uk­­rainą. Viktor DENISENKO Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos docentas Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 16

Kaip miškas išmokė prašyti...

Į Rotorua atvykau anksčiau, nei galėjau įsiregistruoti savo nakvynės namuose, tad didžiąją kuprinę su visais daiktais palikau prie registratorės stendo, kad dieną galėčiau praleisti šiurinėdama mieste. Neplanavau atsidurti miške ir grįžti tik sutemus, vietoj registratorės rasti tik instrukcijas savarankiškam užsiregistravimui, ir nepagalvojau, kad mano kuprinė su drabužiais, dantų šepetėliu, vakariene bei pusryčiais liks užrakintoje patalpoje. Kotryna PETRAITYTĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį…

Egidijus Aleksandravičius: „Tikėkime savimi“

Lygiai dvejus metus vyksta karas Ukrainoje. Šiuo metu jo eiga krypsta ne į gerą pusę. Pasaulis Ukrainos klausimu irgi nėra vieningas, vis dažniau girdime kalbų apie galimą Rusijos karą su NATO ir perspėjimų, jog reikia tam ruoštis. Kokia Lietuvos situacija šiame kontekste? Ar dar tebegyvename iliuzijų pasaulyje, kad viskas kažkaip susitvar­kys? Valdžia rengia pilietinio pasipriešinimo strategiją, bet vargu, ar šios…

Rotorua: pas liežuvius iškišusius maori ir spalvotus ežerus, kuriuose maudytis nevalia

Skaitytojus minutei paversiu mokiniais ir pamėginsiu pabūti gera mokytoja. Pamokos klausimas toks: ką žinote apie Naujosios Zelandijos kultūrą? Tik nesakykite, kad nieko! Pagalvokite apie praėjusių, 2023 m., pa­saulio krepšinio čempionatą arba bet kokias pasaulines žaidynes, kuriose stebėjote dalyvaujant ir Naująją Zelandiją. Prisimenate kažką apie juodomis aprangomis vilkinčius žaidėjus, prieš varžybas atliekančius keistą ritualinį šokį? Taigi žinote apie vieną svarbiausių, seniausių…

Gyvenimą įprasmina bendrystės džiaugsmas

Praėjusių metų gruodžio viduryje vykusio mero pa­dėkos vakaro „Už nuopelnus Šilalės kraštui“ me­tu tarp dešimties apdovanotųjų simboline gile pa­gerbta ir Laukuvos miestelio bendruomenės na­rė Birutė Kraf­tienė. Apdovanojimo mo­­teris nu­sipelnė už­ reikšmingus darbus, indėlį stiprinant­ bend­ruo­meniškumą ir nuo­šir­dų visuomeninį darbą, begalinį entuziazmą, ge­ra­no­riškumą, paslaugumą bei aktyvią veiklą miestelio bendruomenėje, Laukuvos gražinimą bei puoselėjimą. Eugenija BUDRIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Keliauti galima ir pigiai, ir sulaukus aštuoniasdešimties

Vadinamuose nakvynės namuose (angl. hostel), bendrabučio tipo viešbutyje, pirmąkart apsistojau prieš bene šešerius metus. Su­skai­čiuoti būtų sunku, bet Naujosios Zelandijos Taurangos nakvynės na­mai, manau, jau perkopė per ket­virtą dešimtį „hostelių”, kuriuo­se buvau apsistojusi vienai ar dviem nak­tims. Žinoma, nepalyginamai ma­žesnės nei viešbučių nakvynės kainos buvo ir tebėra vienas pirmutinių veiksnių, lemiančių pasirinkimą nak­voti ant dviaukštės lovos, kambarį dalinantis su šešiais,…

Su informacija susijusios rizikos – iššūkis numeris vienas

Pasaulio ekonomikos forumo, vykusio šių metų sausį, išvakarėse buvo pa­skelbta tradicinė jo rengiama „Globalių rizikų“ ataskaita. Joje siekiama nustatyti, ko­kie iššūkiai laukia pasaulio artimiausius dvejus metus. Pažymima, jog pirmą kartą istorijoje kaip didžiausios rizikos vertinami informacinės sferos iššūkiai. Tenka konstatuoti, kad tendencijos, išryškėjusios per pastarąjį dešimtmetį, sunkiai juda kontroliuojamų (ar iš viso nekontroliuojamų) procesų link, kurie gali ir pakeisti mūsų…

Šilalės kraštiečiai smagiausiai jaučiasi tarp knygų

Kiekviena visuomeninė kraštiečių organizacija veiklos pradžioje pasirenka savo misiją. Nuo pat Šilalės kraštiečių draugijos įkūrimo 1990-ųjų lapkričio 23 d., be kraštiečių būrimo kultūrinei veiklai, ryšių palaikymo su gimtuoju kraštu, buvo ir leidinių apie Šilalę rengimas bei leidyba. Dabar lentynose jau sugulė „Šilalės krašto“ serijos knygos, kuriose aprašomas beveik visas dabartinis rajonas. Kita leidinių serija „Žemaičių kultūros savastys“ tyrinėja ir pristato…

Gėlės ir peizažai prasisklaidžius rūkui

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje atidaryta kraštietės Vaivos Vilkaitienės tapybos darbų paroda „Iš rūko gimę“. Kaip savo kūrybą pristato menininkė, jos paveikslai yra „iš­glostyti pirštais, nes tik jais galima pajusti potėpio kryptį, intensyvumą, pradžią ir pabaigą“... Vaiva sako: „Tapau tai, ką matau: pie­vą, lauką, ežerą, kuris tampa mano kūrybos įkvėpėju, medžius, dangų, gėles, visa tai, kas gali pasirodyti prasisklaidžius rū­kui“... Eugenija…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą