Penkiasdešimt metų kartu – paties gyvenimo sudėlioti taškai

Kanados rašytojas Robin Sharma yra pasakęs, kad laikas byra iš mūsų delnų tarsi smėlis ir jo nesulaikysi. Tačiau tie, kurie laiką leidžia išmintingai,­ gyvena turtingą, produktyvų, laimingą gyvenimą. Šis pastebėjimas tinka ir Auksinių vestuvių jubiliejų švenčiantiems Onutei bei Stasiui Šimkevičiams iš Dirkintų. Koks tas stebuklingas variklis, užvedantis po­zityvumui, pusę amžiaus diena dienon atiduodant save tam, kas brangiausia ir vertingiausia –…

Giminės medis suvešės

Šeimos ar giminės stiprybė, kaip ir medžio, slypi šaknyse. Žinoma tiesa: nunyksta medis, kai jis ne­prižiūrimas, nepalaistomas ir ne­puo­selėjama jo aplinka. Taip yra ir su šeimos bei Giminės medžiu, ku­rio paieškose dalyvauja tie, kuriems nesvetima artimų žmonių gy­­­venimo istorija, jų likimas, praei­tis bei ateitis. Jie suvokia stiprios šei­mos ir giminės reikšmę kaip tautos išlikimo sąlygą, kaip valsty­bingumo garantą. Ne veltui…

Derkintai. Svarbesnieji raidos aspektai

(Tęsinys. Pradžia Nr. 71) Remdamasis 1933 m. Derkintų kaimo suskirstymo į vienkiemius schema ir 1948 m. sovietinės armijos kariniu bei Nemuno kolūkio, kuriam pri­klau­sė ir Derkintai, 1985 m. žemėlapiais, parengiau Derkintų kaimo schemą. Zobėlija – priemiestinis kaimas Visus vietovių pavadinimus schemoje užrašiau taip, kaip jie buvo tariami derkintiškių. Niekada nebuvo aiškios ribos tarp Derkintų ir Zobėlijos (beje, oficialiai rašoma Zobelija,…

Gyvenimą puošia gėlės ir netikėtumai

Pačiame Rūtelių kaimo centre, nuo tvenkinio, atsiveria vaizdas į mar­gaspalvių žiedų lauką. Bene de­šimtmetį krikštatėvių sodyboje šei­mininkaujanti klaipėdietė Lai­mu­tė Sakalauskienė čia kuria Gėlių ūkį („Gėliūkis“) – vietą, kur siela at­ran­da ramybę, o širdį užplūsta gy­venimo džiaugsmas. Į gimtuosius kraštus Laimutę sugrąžino paprastos, didelių iššūkių nekeliančios kasdienybės ilgesys. Daug metų dideliam Klaipėdos prekybos cent­rui vadovavusiai ir netgi viso regiono par­duotuvių tinklo…

Mokytojai kasdien mokosi ir laiko egzaminus

Poryt su Tarptautine mokytojų diena sveikinsime ir daugiau nei 400 Šilalės rajone dirbančių pedagogų. Mokytojas – ypatinga profesija, ir ne tik todėl, kad mokykla ir mokytojai kiekvienam pakloja gyvenimo pamatus. Būtent mokytojai nuo seno laikomi visuomenės elitu, pačiais šviesiausiais, doros ir sąmoningumo pavyzdį savo bend­ruomenėms rodančiais žmonėmis. Ir nors šiemetė šventė pasitinkama ne pačiomis geriausiomis nuotaikomis, streikuojant keliems tūkstančiams šalies…

Melagienos – ne vien psichologinių atakų instrumentas

Įprasta kalbėti apie netikras naujienas, kitaip dar vadinamas melagienomis, kaip apie trečiųjų šalių priemones informaciniame kare. Šis reiškinys natūraliai asocijuojasi su priešiška propaganda, siekiu daryti užslėptą poveikį visuomenei, o patys netikrų naujienų skleidėjai elgiasi įžūliai ir ciniškai. Viskas iš tikrųjų taip ir vyksta, bet reikia turėti galvoje, jog propagandinio manipuliavimo principus išnaudoja ne vien priešiškos valstybės, o melagie­nos gali būti…

Žmoniškumas atlaiko ir didžiausius išmėginimus

Pernai Vyriausybėje pagerbiant žydų gelbėtojus, Pasau­lio tautų teisuolio vardas suteiktas ir Kaltinėnuose gyve­nusiems Marcijonai bei Kazimierui Ruzgiams. Ap­do­va­nojimą jų vardu atsiėmė dukra Stasė Staputienė, šiuo me­tu gyvenanti Ukmergėje. „Šilalės artojui“ ji tąsyk sa­kė, kad nors nuo to laiko praėjo beveik 80 metų, tebėra iš­sau­gojusi vaikystės prisiminimus, kai tėvams reikėjo priimti lemtingą sprendimą – priglausti namuose žydaites. Šiemet M. ir K.…

Pasirinkimą lėmė uniformos žavesys

Vilma Maskoliūnienė daugumai šilališkių žinoma policijos pareigūnė. Nors jos darbo sritys nuolat kinta, ji lieka ištikima profesijai ir sako, kad policininko darbo laikas laikrodžiu nematuojamas. Vidaus reikalų sistemoje V. Maskoliūnienė dirba jau 18 metų, iš kurių 12 paskyrė darbui su nepilnamečiais, o dabar yra Šilalės rajono bend­ruomenės pareigūnė. „Uniforma mane žavėjo nuo vaikystės, tad gali būti, kad visada žinojau, jog…

Kasdienė akistata su nuopuoliais ir džiaugsmas įveikus duobę

Socialinis darbas yra profesinė veikla, skirta padėti žmonėms, bendruomenėms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais. Jis prisideda prie smurto artimoje aplinkoje, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, padeda rasti konstruktyvias išeitis psichologiškai sudėtingose situacijose. Tai ir darbas su negalią turinčiais žmonėmis, senoliais, socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ar įvairių priklausomybių turinčiais asmenimis. Kokių iššūkių patiria socialinis darbuotojas, kai neretai būna nepageidaujamas,…

Dovana Lietuvos didvyriui

Netrukus Vytogaloje, Stasio Girėno sodyboje, nutūps tiksli žymiosios „Lituanicos“ kopija. Sužinojęs, jog šis lėktuvo modelis paslėptas nuo lankytojų akių Vytogaloje jau ketverius metus, Seimo narys Jonas Gudauskas ėmėsi iniciatyvos sukurti sumažintai „Lituanicai“ tikrus namus. Muziejaus vadovė Lina Gude­liūnienė sako, kad per pusę sumažinta identiška „Litua­ni­cos“ kopija ilgus metus puošė Vil­niaus oro uosto išvykstančiųjų erdvę, tačiau, prasidėjus rekonstrukcijai, nebeatitiko interjero sprendinių…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą