Egidijus Aleksandravičius: „Tikėkime savimi“

Lygiai dvejus metus vyksta karas Ukrainoje. Šiuo metu jo eiga krypsta ne į gerą pusę. Pasaulis Ukrainos klausimu irgi nėra vieningas, vis dažniau girdime kalbų apie galimą Rusijos karą su NATO ir perspėjimų, jog reikia tam ruoštis. Kokia Lietuvos situacija šiame kontekste? Ar dar tebegyvename iliuzijų pasaulyje, kad viskas kažkaip susitvar­kys? Valdžia rengia pilietinio pasipriešinimo strategiją, bet vargu, ar šios…

Rotorua: pas liežuvius iškišusius maori ir spalvotus ežerus, kuriuose maudytis nevalia

Skaitytojus minutei paversiu mokiniais ir pamėginsiu pabūti gera mokytoja. Pamokos klausimas toks: ką žinote apie Naujosios Zelandijos kultūrą? Tik nesakykite, kad nieko! Pagalvokite apie praėjusių, 2023 m., pa­saulio krepšinio čempionatą arba bet kokias pasaulines žaidynes, kuriose stebėjote dalyvaujant ir Naująją Zelandiją. Prisimenate kažką apie juodomis aprangomis vilkinčius žaidėjus, prieš varžybas atliekančius keistą ritualinį šokį? Taigi žinote apie vieną svarbiausių, seniausių…

Gyvenimą įprasmina bendrystės džiaugsmas

Praėjusių metų gruodžio viduryje vykusio mero pa­dėkos vakaro „Už nuopelnus Šilalės kraštui“ me­tu tarp dešimties apdovanotųjų simboline gile pa­gerbta ir Laukuvos miestelio bendruomenės na­rė Birutė Kraf­tienė. Apdovanojimo mo­­teris nu­sipelnė už­ reikšmingus darbus, indėlį stiprinant­ bend­ruo­meniškumą ir nuo­šir­dų visuomeninį darbą, begalinį entuziazmą, ge­ra­no­riškumą, paslaugumą bei aktyvią veiklą miestelio bendruomenėje, Laukuvos gražinimą bei puoselėjimą. Eugenija BUDRIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Keliauti galima ir pigiai, ir sulaukus aštuoniasdešimties

Vadinamuose nakvynės namuose (angl. hostel), bendrabučio tipo viešbutyje, pirmąkart apsistojau prieš bene šešerius metus. Su­skai­čiuoti būtų sunku, bet Naujosios Zelandijos Taurangos nakvynės na­mai, manau, jau perkopė per ket­virtą dešimtį „hostelių”, kuriuo­se buvau apsistojusi vienai ar dviem nak­tims. Žinoma, nepalyginamai ma­žesnės nei viešbučių nakvynės kainos buvo ir tebėra vienas pirmutinių veiksnių, lemiančių pasirinkimą nak­voti ant dviaukštės lovos, kambarį dalinantis su šešiais,…

Su informacija susijusios rizikos – iššūkis numeris vienas

Pasaulio ekonomikos forumo, vykusio šių metų sausį, išvakarėse buvo pa­skelbta tradicinė jo rengiama „Globalių rizikų“ ataskaita. Joje siekiama nustatyti, ko­kie iššūkiai laukia pasaulio artimiausius dvejus metus. Pažymima, jog pirmą kartą istorijoje kaip didžiausios rizikos vertinami informacinės sferos iššūkiai. Tenka konstatuoti, kad tendencijos, išryškėjusios per pastarąjį dešimtmetį, sunkiai juda kontroliuojamų (ar iš viso nekontroliuojamų) procesų link, kurie gali ir pakeisti mūsų…

Šilalės kraštiečiai smagiausiai jaučiasi tarp knygų

Kiekviena visuomeninė kraštiečių organizacija veiklos pradžioje pasirenka savo misiją. Nuo pat Šilalės kraštiečių draugijos įkūrimo 1990-ųjų lapkričio 23 d., be kraštiečių būrimo kultūrinei veiklai, ryšių palaikymo su gimtuoju kraštu, buvo ir leidinių apie Šilalę rengimas bei leidyba. Dabar lentynose jau sugulė „Šilalės krašto“ serijos knygos, kuriose aprašomas beveik visas dabartinis rajonas. Kita leidinių serija „Žemaičių kultūros savastys“ tyrinėja ir pristato…

Gėlės ir peizažai prasisklaidžius rūkui

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje atidaryta kraštietės Vaivos Vilkaitienės tapybos darbų paroda „Iš rūko gimę“. Kaip savo kūrybą pristato menininkė, jos paveikslai yra „iš­glostyti pirštais, nes tik jais galima pajusti potėpio kryptį, intensyvumą, pradžią ir pabaigą“... Vaiva sako: „Tapau tai, ką matau: pie­vą, lauką, ežerą, kuris tampa mano kūrybos įkvėpėju, medžius, dangų, gėles, visa tai, kas gali pasirodyti prasisklaidžius rū­kui“... Eugenija…

Tikėti ženklais: kaip Vokiečių gatvė gali atvesti į Sietlą ir Oklandą

Jei prietaringos moterytės ima bur­ti apie gyvenimo ženklus ir už­uo­minas, prunkšti nėra ko. Kai 2015–ųjų rudenį gavau raktus nuo pir­mųjų „savarankiško” gy­venimo na­mų, t. y. studentų bend­ra­bučio, ir su kurso drauge išėjome pirmąsyk su­augėliškai gurkšnoti vyno Vilniaus Vokiečių gatvėje, tikrai bū­čiau nu­­siprunkšusi – nė minties ne­tu­rė­­jau, kad už valandos čia pat pa­­si­­ro­dys pirmieji smulkūs, bet svar­būs ženklai apie mano atsi­ra­­di­mą…

Maži pasiekimai brangesni už didelius

Pašvęsti savo kasdieną socialiai jautriems žmonėms, suprasti jų galimybes bei atliepti poreikius, jog, nepaisant ligtolinio jų gyvenimo būdo bei situacijų, tarps­nis, praleistas savarankiško gyvenimo namuose jiems būtų kuo šviesesnis ir prasmingesnis, reikia didelio pasišventimo. „Ir didelės empatijos“, – tikina Šiauduvos sa­va­ran­kiško gyvenimo na­mų socialinė darbuotoja Dženeta Lukošienė, praėjusių metų pabaigoje rajono mero padėkos vakaro metu apdovanota sim­boline gile už nuopelnus…

Renkuosi Naująją Zelandiją: pradžia, apie kurią keliautojai nutyli

Artėjant naujai didelei kelionei – tokiai, dėl kurios reikia mesti darbą, atsisakyti nuomojamo buto ir surengti atsi­sveikinimo pasisėdėjimą su draugais ir šeima, pažadėjau sau rašyti kelionės dienoraštį – tokį, kuriuo smagu dalin­tis, nes jame suguldytos visos kone šventos laisvės pilnos, šviesios istorijos. Tačiau, atėjus laikui papasakoti apie pirmąją kelionės stotelę, Nadi miestą Fidžio saloje, nieko šviesaus ir optimistiško parašyti niekaip…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą