Atidaryta paroda

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina kultūros pa­veldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei mo­dernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą „Lietuvos muziejų kelias“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Tarptautinę muziejų dieną Dionizo Poškos Baublių muziejuje atidaryta ir pristatyta Istorinės Lietuvos Prezidentūros Kaune paroda „Gimęs tai vietai ir toms pareigoms: Prezidentas Aleksand­ras Stulginskis (1922–1926 m.)“. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokiniai išsamiai pristatė…

Paminėta sukaktis

Lietuvos liaudies buities muzie­juje Rumšiškėse vyko renginys „Lietuvos regioni­niams parkams – 25“. Ši sukaktis paminėta kartu su Liau­dies buities muziejaus organizuojama tradicine Ama­tų die­na. Lietuvoje yra 30 regioninių parkų. Paprastai geriausiai pažįstame tuos, kurie yra arčiausiai mūsų: tauragiškiai ir šilališkiai – Pagramančio, Rambyno arba Varnių, vilniečiai – Pavilnių ir Verkių, kauniečiai – Kauno marių, o klaipėdiečiai bei pajūrio gyventojai –…

Įkvėpti ateities

Kitais metais Lietuva minės valstybės atkūrimo šimt­metį. Tai milžiniškas žmonių, nepabūgusių prisiimti at­sakomybės už visų mūsų ateitį, laimėjimas. Praėjusį penktadienį ant Kal­tinėnų piliakalnio buvo surengtas koncertas „Įkvėpti ateities“, skirtas Lie­tuvos valstybės atkūrimo šimt­mečiui ir Prezidento, Vasario 16-osios akto signataro Aleksandro Stul­ginskio atminimui. Pranešimą apie A. Stulgins­kį skaitė istorikas, rašytojas, dip­lomatas, habilituotas mokslų daktaras prof. Alfonsas Ei­dintas. Koncertavo Šilalės kul­tūros centro,…

Atsiveria kelias į naujus išbandymus

Ketvirtadienį Šilalės rajono gimnazijų abiturientus iš paskutinės pamokos palydėjo Paskutinis skambutis. Gražios ir iškilmingos šventės metu palinkėta gerų egza­minų rezultatų bei sėkmingo stojimo į norimas studijų programas. Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto sky­riaus pateiktais duomenimis, šiemet rajono mokyklas pa­lieka 328 dvyliktokai. Daugiausiai abiturientų tra­di­ciškai yra Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje – 127. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija šiemet išleidžia 38. Kvėdarnos Kazimiero…

Mokyklos jubiliejus

Šiais metais sukanka 35-eri metai, kai Šilalėje pradėjo veikti antroji vidurinė mokykla. Į gyvenimą ji išleido 30 abiturientų laidų, jai suteiktas lietuvių tautos didvyrių, transatlantinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardas. Nuo 2012-ųjų mokykla reorganizuota į Dariaus ir Girėno progimnaziją, kuri šiandien jau švenčia 5-erių metų sukaktį. Dvigubo jubiliejaus proga skaitytojų dėmesiui - nuotraukos iš mokyklos gyvavimo istorijos. Nuotraukos…

Folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė-2017“

Kurtuvėnuose vyko šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė-2017“ finalas. Jame dalyvavo ir 9 šilališkių poros, kurios buvo atrinktos per folklorinių šokių šventę-varžytuves „Šok, žemaiti, šonke“. Varžytuvių dalyviai buvo pasipuošę savo etnografinio regiono tautiniais kostiumais. Kaip ir kasmet, varžytuvių šokėjus vertino tarptautinė komisija. Diplomus už šauniausiai sušoktą šokį „Lazdinka“ gavo Elžbieta Šematulskytė ir Kristupas Grigalavičius iš Šilalės kultūros centro vaikų folkloro…

Sukvietė tradicinė šventė

Pati gamta tarsi pagerbė mamas – šilta buvo ne tik sieloje nuo gražių žodžių, bet ir dangus pasiuntė išskirtinai malonią pa­vasarišką dieną. Dar penktadienį bend­ravimo šiluma dalijosi Vingininkų bei ap­linkinių kaimų gyventojai, susirinkę į jau antrus metus seniūnaitės Alvydos Urbo­nienės iniciatyva rengiamą koncertą „Tau, mamyte“, skirtą Motinos dienai. Pasveikinusi visas jausmingomis eilėmis, Alvyda pakvietė pagerbti tylos minute Anapilin išėjusias mamas,…

Motinos dienos paminėjimas Požerėje

Mažas žmogutis tiesia rankutes ir taria „mama“. Motina jį pakelia, priglaudžia. Ir nieko nėra gražesnio žemėje už motinos meilę, nieko stipresnio už jos pasiaukojimą savo vaikams. Tokiais žodžiais Požerės bendruomenės salėje pradėta šventinė popietė „Dovana mamai“, į kurią buvo pakviestos mamos, močiutės bei kiti bendruomenės nariai, Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas. Vaikai skyrė mamoms pačius gražiausius žodžius, skambėjo smuiko, gitaros melodijos…

Visa Šilalė šoka!

Šilalės stadione vyko respublikinio projekto „Visa mo­kykla šoka“, kurį paskelbė Lie­tuvos nacionalinis kul­tūros centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, baigiamasis renginys. Į šį projektą įsijungė visos rajono mokyklos, lopšelis-darželis „Žiogelis“, atvirasis jaunimo centras „Pulsas“, tad akciją pavadinome „Visa Šilalė šoka!“ Renginio metu buvo pasiektas rekordas: 6 populiariausius šokius, tarp kurių - ir Šilalės krašto šokiai „Grečenikė“ bei „Kleckai“, šoko…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą