„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Prezidento Aleksandro Stulginskio atminimo puoselėjimas

2019-ųjų gruodžio 20 d. sukako 20 metų, kai Kaltinėnų vidurinei mokyklai suteiktas Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio vardas. Antrasis iš eilės tarpukario Lietuvos valstybės vadovas ir pirmasis, išrinktas pagal Konstituciją, gimė 1885 m. vasario 26 d. Kutalių kaime, netoli Kaltinėnų. Šiame miestelyje mokėsi, dirbo raštininko padėjėju, Kal­tinėnuose palaidota jo motina Marijona. 1904-aisiais A. Stulginskis baigė keturias Liepojos gimnazijos klases, įstojo…

Šilalės kalvomis bėga Žemaičių plentas

Šiemet minime Žemaičių plento nutiesimo 80-metį. Ką jis reiškė Lie­tuvai? Nuo amžių keliai buvo gruntiniai, tik tarpuose taisomi atvežtiniu smėliu ar žvyru. Didėjant pervežimų skaičiui, susirūpinta tiesti geresnės kokybės plentus. Tai buvo platesni keliai su žvyro danga ir vandens nutekėjimui iškastais grioviais. Plentuose galėjo prasilenkti priešpriešais judėjusios transporto priemonės. 1918 metais atkurta Nepriklausoma Lietuva iš Rusijos imperijos paveldėjo apie 1200…

Nepamatuoti norai yra mūsų džiaugsmo vagys

Laukdami didžiausių metų švenčių, kai prie vieno stalo susės visa šeima, iš anksto džiaugiamės būsima bend­ryste, galvojame, kuo tą ypatingą Kūčių vakarą vieniems kitus nudžiuginti. Šventės yra laikas, skirtas iš šono pažvelgti į save, pasidžiaugti ta gyvenimo dovana, kurią, mums gimstant, įteikė Kūrėjas. Žiūrėti į gyvenimą tokiu pat giedru žvilgsniu, kokiu į mus žiūri Aukščiausiasis, linki ir prieš didžiąsias metų…

Šilalės krašto žemaičių sueiga Kaltinėnuose

Šilalės krašto žemaičių sueigos organizuojamos kiekvienais metais. Šiemet drau­­gijos narius kvietėme į sueigą Kaltinėnuose, kuri buvo ypatinga, nes skirta Že­mai­tijos metams paminėti. Pagrindiniai renginio organizatoriai buvo Kaltinėnų mies­telio bendruomenė ir Kaltinėnų kultūros namai, etninės kultūros plėt­ros prog­ramai įgyvendinti skirta lėšų. Paskutinį lapkričio šeštadienį iš visų rajono kampelių atvykę žemaičiai ir atsivežę Žemaičių pasus, gavo šventinį antspaudą. Sueigoje dalyvavo rajono va­dovai,…

Pasivaikščiojimai su dailininku: Tado Blindos pavirvyčiai

Smagioji Žemaitijos upė Virvytė braižo žemėlapiuose kilpas-mink­les, šoka smagų suktinį – tarsi vaikosi vėją laukuose, kilpiniuoja, atgal sugrįžta, lyg norėdama išgirsti jau užmirštas istorijas, kurias vis dar pasakoja snaudžiantys pakrančių piliakalniai, šlamantys ąžuolynai, girgždančios sodybų šulinių svirtys... Šiemet aš vėl dalyvavau dailininkų plenere Luokės apylinkėse, svetingoje Vilijos ir Vinco Jackevičių sodyboje, vėl sveikinomės su Šatrija, klausėmės gervių, apuokų ir volungių,…

Kvėdarnos parapijos tapatybės paieškos

Kvėdarnos parapija šiemet mini 450 metų sukaktį. Bažnyčios įtaką miestelio bend­ruomenės formavimuisi bei žmonių gyvenimui, pasitelkdami jų prisiminimus bei apmąstymus, analizuoja dabartinis parapijos klebonas kun. Edgaras Petkevičius, vikaras Kazys Žą­sy­tis, bažnyčios pastoracinės tarybos nariai, seniūnas Aivaras Do­bi­las bei kt. Nuo 1569 m., kai buvo įs­teigta parapija, Kvėdarnoje bažnyčios statytos net šešis kartus. Dabartinė baigta ant­rojo pasaulinio karo me­tais, todėl dar…

Taurios sielos juodi akiniai neužgožia

Kiekvienąkart, pasigirdus „Bijotaičių“ kapelos muzi­kos garsams ir skaidriam Karolio Kaminsko tenorui, per kūną perbėga šiurpuliukai: atrodo, balsas plevena ore, tuoj tuoj pakils ir nuskris paskui žuvėdrą ar parugėm, kur saulės ir vėjo glostomos svyruoja rugiagėlės... Muzika tramdė ir ramino Karolis niekada nematė sau­lės. Jo mama prisimena, kaip kartą labai seniai, kai Karolis buvo dar mažiukas, sėdėdamas ant slenksčio, staiga su­šuko:…

Vieno miesto istorija: Berlynas

Kai kuriuos miestus, net jų ir neaplankius, gana lengva įsivaizduoti dėl jiems prikli­juo­tų etikečių: Londone plačiomis gatvėmis šliaužioja dviaukščiai autobusai, fone sukasi Londono akis, o pirmame plane, žinoma, stovi raudona telefono būdelė. Saulėtoje Romoje italai maukia espreso, o vakarienei į šeimos restoranėlius eina valgyti picos. Į Barseloną važiuoja norintieji švęsti – ten vakarėlis trunka ne penktadienį ir šeštadienį, o visą…

Prie gimnazijos – paminklas miesto šviesuoliui

Praėjusią savaitę prie Šilalės gimnazijos iškilmingai atidengtas paminklas šviesuoliui, visuomenininkui, fi­lant­ropui Simonui Gaudėšiui. Jo vardas mūsų miesto gim­­nazijai suteiktas 1993-iaisiais, o šiųmetė lapkričio 28-oji taip pat bus įrašyta į ugdymo įstaigos atmintinų datų sąrašą. Atidengė paminklą Nepaisant darganoto oro, ren­ginys buvo šiltas ir jaukus. S. Gaudėšiaus paminklą atidengė gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, skulptorius Marius Norkus ir rajono savivaldybės mero pavaduotojas…

Kur gyvename: „Šilalie ar Šilaliūs“?

Tokį klausimą šilališkiams uždavė į svečius atvykęs is­torijos mokslų profesorius Alfredas Bumblauskas. Su­­si­tikti su žinomu televizijos veidu atskubėjo tiek žmo­nių, kiek negalėjo sutalpinti nė viena Viešosios biblio­tekos auditorija. Žemaičių daugiau nei lietuvių A. Bumblauskas klausė, kas yra žemaitis, ir pats su jam būdingu humoru nusakė esmę. „Ne taip seniai Telšiuose bu­vo toks nutikimas. Į Žemaitijos sostine tituluojamą miestą atvykęs lietuvis…

Dailininko pasižvalgymai Lietuvoje: Bilionių piliakalnio atradimai

Žemaičių aukštumos pietiniame pakraštyje esantis garsusis Bilionių piliakalnis, kažkada vadintas Švedkalniu, Šventkalniu, žvelgiant į jį nuo čia pat tįsančio Žemaičių plento, atrodo džiugiai išvaizdus, garbus, tik­­ras praeities paminklas, puošiantis Laukuvos krašto peizažą. Tačiau, artėjant prie kalno, darosi kažko neramu, smelkiasi nuojauta, kad priešais tave auga, kyla, skleidžiasi į plotį ne šiaip žaisminga kalva, ne eilinis kovingas piliakalnis, o didinga, pietinio…

Amžių žmogui atskaičiuoja Dievas

Šilališkei Jadvygai Pudževelienei – 92-eji. Senjorė sako, jog ne ilgiausių metų žmogui reikia linkėti, o sveikatos. Nes metus, žmogui vos gimus, nulemia Dievas: kiek Jis skiria, tiek ir lemta nugyventi. Gyvenimas – nei pridėsi, nei atimsi Jadvyga juokauja, kad pažįstantys ją galbūt sakys, jog ji, pasakodama apie savo gyve­nimą, nori save išaukštinti – vieni, anot jos, iš pavydo, kiti iš…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą