„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pirmoji šventė pavyko

„Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga“. (Justinas Marcinkevičius)

Idėja Pajūrio rekreacinėje zonoje surengti seniūnijos vaikų šventę kilo pajūriškėms mamoms. Įsibėgėjus vasarai, kai nereikia nei į mokyk­lą, nei į darželį, vaikams ima trūkti socialinio bendravimo, dažnas dabar jau nebeturi kiemo draugų ir jaučiasi vienišas tarp suaugusiųjų, kurie pasinėrę į kasdienybės darbus. Tad mamos kreipėsi į Pajūrio seniūnę Romą Veščiūnienę  bei į mero pavaduotoją Tadą Bart­kų, kurie šiai minčiai pritarė. Teko ieškoti rėmėjų, kad vaikams pramogos nieko nekainuotų, o žaidimų bei užimtumo prog­ramos sudarymo ėmėsi ir rengi­nį vedė mama ir Šiau­lių valstybi­nės kolegijos Svei­katos priežiūros fakulteto socialinio darbo studijų 4 kurso studentė Sandra Dra­gūnienė. 

Vaikai šėlo ant trijų skirtingo dydžio batutų, kuriuos išnuomojo „Tauragės batutynas“, daugelis pirmą kartą važinėjo karieta, traukiama ark­liuko, jodinėjo poniu, dūko su šuniukais. O kur dar burbulų pūtimas, įvairios rungtys, atokvėpio minutės piešimo erdvėje, kurioje iškart buvo eksponuojami piešinėliai. Ne­pa­mirštamas Pa­jūrio mieste­lio bendruomenės dovanotų ait­varų skrydis virš pievos. Ren­ginyje apsilankęs savivaldy­bės administraci­jos direktorius Valdemaras Ja­se­vičius ir Pa­­jūrio seniūnė pa­sidžiaugė mamų iniciatyva. 

Po šventės visi sėdome ant  paklotų, pasidėjome atsineštų vaišių ir kalbėjomės apie vaikus  bei iškylančius auklėjimo iššūkius. Diskutavome apie tai, jog būtina labiau bend­rauti, neužsidaryti namuose ir aktyviau įsilieti į socialinį mus supančios bendruomenės gyvenimą.

Padėkos žodžių nusipelnė vi­­­si rėmėjai, kurie prisidėjo prie šventės piniginėmis lė­šo­­mis bei prizais. Nuoširdų ačiū ta­riame Pajūrio seniūnei R. Veš­­čiūnienei, mero pa­va­­­­duotojui T. Bartkui, Pa­jū­rio ambulatorijos gydyto­jai Sau­­­lei Olend­rie­nei, Vir­­gi­ni­jui Olend­­rai, Ingai ir Ma­riui Juš­­­kams, Vai­dotui ir Jo­vi­tai Vla­­­dič­kams, Laimutei Va­lai­tie­­­nei, Ilonai ir Petrui Dauk­šiams, Astai ir Virgilijui Žy­gai­­­čiams, Vidai Raudonienei, Gied­­­rei Raudoniutei, „Jur­gi­tos kir­pyklai“, Daivai ir Ri­man­­­­­tui Dragūnams, ūkininkams Gra­žinai ir Adui Savic­kiams, Bi­rutei ir Algirdui Gra­baus­­kams bei Algirdui Ta­ro­zai. Dė­­kojame šventės me­tu pa­­dėjusiems sa­va­no­riams Ta­dui Dra­gūnui, Ka­­mi­lei Dra­gū­nai­tei, Daivai Dra­­­gū­nienei ir Gerdai Sy­mi­nai­­­tei.

Šventė padėjo vaikams atsitraukti nuo išmaniųjų technologijų ir leido pabendrauti  tarpusavyje, o mamos, trumpam pamiršusios buities rūpesčius, pasidžiaugė švytinčiais mažųjų veidukais. Vi­liamės, kad tokie susibūrimai taps tradiciniais ir vis daugiau šeimų nuspręs aktyviai praleisti laiką kartu.

Ingrida SYMINAITĖ-PAULAUSKIENĖ

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto socialinio darbo studijų 4 kurso studentė ir mama 

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 02 Rugpjūtis 2019 08:31